Schrif­te­lijke vragen Neven­functie Commis­saris van de Koning bij Nationaal Park Hoge Veluwe


Indiendatum: 10 jan. 2023

De Faunabescherming Gelderland stelt in een tweet dat de Commissaris van de Koning lid van de Raad van Advies van het Nationaal Park Hoge Veluwe is, en dat dat de schijn wekt dat het besluiten van het college over bijvoorbeeld handhavingsverzoeken zou kunnen beïnvloeden.[1]

Op de website van de provincie is deze nevenfunctie inderdaad aangegeven.[2] Ook op de website van het park.[3]

De Faunabescherming heeft recent aangifte gedaan tegen de directie van het park over het tam maken of laten worden van de wolven in het park.[4]

Op 20 december was er een zitting van de commissie Rechtsbescherming, over het verstoren van wolven in het park, waarbij de provincie, de Faunabescherming en het park partij zijn.[5]

Aan de andere kant heeft het park een ontheffing aangevraagd om wolven te verwijderen. De ontheffing is geweigerd, en het besluit is ondertekend door de commissaris.[6]

Het park heeft enkele miljoenen kostende wildwissels/ecoducten, belangrijk voor de verbinding tussen Oost- en West-Veluwe, met hekken afgesloten. De provincie is daar niet gelukkig mee.[7]

Het park heeft verder plannen voor een groot hotel, wat ongetwijfeld voor juridische procedures zal zorgen, waarbij de provincie partij zal kunnen zijn.[8]

 1. Is het niet beter om te stoppen met deze nevenfunctie, bijvoorbeeld in verband met alle lopende juridische procedures?

  Antwoord:
  Naast hun ambt hebben veel ambtsdragers (neven)functies. Nevenfuncties zijn positief te waarderen: uit maatschappelijk, bestuurlijk en persoonlijk oogpunt. De commissaris van de Koning geeft als lid van de Raad van Advies onafhankelijk advies aan de directeur/bestuurder en neemt geen besluiten over de door u genoemde zaken. De commissaris is van mening dat de uitoefening van deze nevenfunctie verenigbaar is met het goed vervullen van zijn ambt.

 2. Wat doet de Raad van Advies van het park, of een lid van de Raad van Advies precies ? Staat dit ergens op de website van het park ?

  Antwoord:
  De raad van advies geeft onafhankelijk advies aan de directeur/bestuurder. Een raad van advies neemt geen besluiten. Op de website van het park treft u bij het organogram de samenstelling van de Raad van Advies aan, maar niet de taakomschrijving.

 3. De leden van de Raad van Advies vormen een opvallend gezelschap. Zou een deskundige, maar minder bekende ambtenaar ook lid van de Raad van Advies kunnen zijn ?

  Antwoord:
  Het gaat hier om een qualitate qua nevenfunctie: een nevenfunctie van de commissaris van de Koning die gekoppeld is aan het ambt. Ook bestuurders van bv. gemeenten hebben zitting in dezelfde Raad van Advies.
 4. Wat voor adviezen geeft de commissaris zoal aan het park ? Heeft dit de afgelopen jaren een duidelijke meerwaarde gehad ?

  Antwoord:
  Op de agenda van de Raad van Advies staan diverse onderwerpen zoals; cultuurhistorische visie, corona en de gevolgen voor het park, presentatie nieuwe entree of personeelstekort horeca en bezoekersmanagement. Of de adviezen van de commissaris meerwaarde hebben gehad, is niet aan de commissaris om te bepalen.

 5. Heeft de commissaris bijvoorbeeld geadviseerd over de afgesloten wildwissels/ecoducten ?

  Antwoord:
  Nee
 6. Wat is eigenlijk de reden dat de commissaris voor deze Raad van Advies is gevraagd?

  Antwoord:
  Het gaat hier om een qualitate qua nevenfunctie.
 7. Is er door het park weleens geprobeerd de commissaris te beïnvloeden ?

  Antwoord:
  Voor zover de commissaris weet niet.
 8. Kunnen we ergens teruglezen of de commissaris deelneemt aan beraadslagingen of stemmingen, als zaken rond het park in collegevergaderingen behandeld worden ?

  Op het moment dat de commissaris zich onthoudt van deelname aan beraadslaging, wordt dit genoteerd in de openbare besluitenlijst van het college.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://twitter.com/fb_provGLD/status/1605999629618642944

[2] https://www.gelderland.nl/themas/politiek/commissaris-van-de-koning

[3] https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/organisatie

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5342518/faunabescherming-doet-aangifte-hoge-veluwe-tamme-wolf-verdacht

[5] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[6] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-13991.html
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-64946/1/bijlage/exb-2022-64946.pdf

[7] https://www.gld.nl/nieuws/2431656/miljoenen-kostende-ecoducten-rond-de-hoge-veluwe-nog-altijd-afgesloten

[8] https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/315477-plan-voor-luxe-hotel-op-hoge-veluwe-omwonenden-fel-tegen

Indiendatum: 10 jan. 2023
Antwoorddatum: 8 feb. 2023

De Faunabescherming Gelderland stelt in een tweet dat de Commissaris van de Koning lid van de Raad van Advies van het Nationaal Park Hoge Veluwe is, en dat dat de schijn wekt dat het besluiten van het college over bijvoorbeeld handhavingsverzoeken zou kunnen beïnvloeden.[1]

Op de website van de provincie is deze nevenfunctie inderdaad aangegeven.[2] Ook op de website van het park.[3]

De Faunabescherming heeft recent aangifte gedaan tegen de directie van het park over het tam maken of laten worden van de wolven in het park.[4]

Op 20 december was er een zitting van de commissie Rechtsbescherming, over het verstoren van wolven in het park, waarbij de provincie, de Faunabescherming en het park partij zijn.[5]

Aan de andere kant heeft het park een ontheffing aangevraagd om wolven te verwijderen. De ontheffing is geweigerd, en het besluit is ondertekend door de commissaris.[6]

Het park heeft enkele miljoenen kostende wildwissels/ecoducten, belangrijk voor de verbinding tussen Oost- en West-Veluwe, met hekken afgesloten. De provincie is daar niet gelukkig mee.[7]

Het park heeft verder plannen voor een groot hotel, wat ongetwijfeld voor juridische procedures zal zorgen, waarbij de provincie partij zal kunnen zijn.[8]

 1. Is het niet beter om te stoppen met deze nevenfunctie, bijvoorbeeld in verband met alle lopende juridische procedures?

  Antwoord:
  Naast hun ambt hebben veel ambtsdragers (neven)functies. Nevenfuncties zijn positief te waarderen: uit maatschappelijk, bestuurlijk en persoonlijk oogpunt. De commissaris van de Koning geeft als lid van de Raad van Advies onafhankelijk advies aan de directeur/bestuurder en neemt geen besluiten over de door u genoemde zaken. De commissaris is van mening dat de uitoefening van deze nevenfunctie verenigbaar is met het goed vervullen van zijn ambt.

 2. Wat doet de Raad van Advies van het park, of een lid van de Raad van Advies precies ? Staat dit ergens op de website van het park ?

  Antwoord:
  De raad van advies geeft onafhankelijk advies aan de directeur/bestuurder. Een raad van advies neemt geen besluiten. Op de website van het park treft u bij het organogram de samenstelling van de Raad van Advies aan, maar niet de taakomschrijving.

 3. De leden van de Raad van Advies vormen een opvallend gezelschap. Zou een deskundige, maar minder bekende ambtenaar ook lid van de Raad van Advies kunnen zijn ?

  Antwoord:
  Het gaat hier om een qualitate qua nevenfunctie: een nevenfunctie van de commissaris van de Koning die gekoppeld is aan het ambt. Ook bestuurders van bv. gemeenten hebben zitting in dezelfde Raad van Advies.
 4. Wat voor adviezen geeft de commissaris zoal aan het park ? Heeft dit de afgelopen jaren een duidelijke meerwaarde gehad ?

  Antwoord:
  Op de agenda van de Raad van Advies staan diverse onderwerpen zoals; cultuurhistorische visie, corona en de gevolgen voor het park, presentatie nieuwe entree of personeelstekort horeca en bezoekersmanagement. Of de adviezen van de commissaris meerwaarde hebben gehad, is niet aan de commissaris om te bepalen.

 5. Heeft de commissaris bijvoorbeeld geadviseerd over de afgesloten wildwissels/ecoducten ?

  Antwoord:
  Nee
 6. Wat is eigenlijk de reden dat de commissaris voor deze Raad van Advies is gevraagd?

  Antwoord:
  Het gaat hier om een qualitate qua nevenfunctie.
 7. Is er door het park weleens geprobeerd de commissaris te beïnvloeden ?

  Antwoord:
  Voor zover de commissaris weet niet.
 8. Kunnen we ergens teruglezen of de commissaris deelneemt aan beraadslagingen of stemmingen, als zaken rond het park in collegevergaderingen behandeld worden ?

  Op het moment dat de commissaris zich onthoudt van deelname aan beraadslaging, wordt dit genoteerd in de openbare besluitenlijst van het college.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://twitter.com/fb_provGLD...

[2] https://www.gelderland.nl/them...

[3] https://www.hogeveluwe.nl/nl/o...

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

[5] https://zoek.officielebekendma...

[6] https://zoek.officielebekendma...
https://repository.officiele-o...

[7] https://www.gld.nl/nieuws/2431...

[8] https://nos.nl/regio/gelderlan...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Mandaatregister

Lees verder

Schriftelijke vragen Brede welvaart in gebiedsopgave

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer