Neven­functie Commis­saris van de Koning bij Nationaal Park Hoge Veluwe


Indiendatum: 10 jan. 2023

De Faunabescherming Gelderland stelt in een tweet dat de Commissaris van de Koning lid van de Raad van Advies van het Nationaal Park Hoge Veluwe is, en dat dat de schijn wekt dat het besluiten van het college over bijvoorbeeld handhavingsverzoeken zou kunnen beïnvloeden.[1]

Op de website van de provincie is deze nevenfunctie inderdaad aangegeven.[2] Ook op de website van het park.[3]

De Faunabescherming heeft recent aangifte gedaan tegen de directie van het park over het tam maken of laten worden van de wolven in het park.[4]

Op 20 december was er een zitting van de commissie Rechtsbescherming, over het verstoren van wolven in het park, waarbij de provincie, de Faunabescherming en het park partij zijn.[5]

Aan de andere kant heeft het park een ontheffing aangevraagd om wolven te verwijderen. De ontheffing is geweigerd, en het besluit is ondertekend door de commissaris.[6]

Het park heeft enkele miljoenen kostende wildwissels/ecoducten, belangrijk voor de verbinding tussen Oost- en West-Veluwe, met hekken afgesloten. De provincie is daar niet gelukkig mee.[7]

Het park heeft verder plannen voor een groot hotel, wat ongetwijfeld voor juridische procedures zal zorgen, waarbij de provincie partij zal kunnen zijn.[8]

  1. Is het niet beter om te stoppen met deze nevenfunctie, bijvoorbeeld in verband met alle lopende juridische procedures ?
  2. Wat doet de Raad van Advies van het park, of een lid van de Raad van Advies precies ? Staat dit ergens op de website van het park ?
  3. De leden van de Raad van Advies vormen een opvallend gezelschap. Zou een deskundige, maar minder bekende ambtenaar ook lid van de Raad van Advies kunnen zijn ?
  4. Wat voor adviezen geeft de commissaris zoal aan het park ? Heeft dit de afgelopen jaren een duidelijke meerwaarde gehad ?
  5. Heeft de commissaris bijvoorbeeld geadviseerd over de afgesloten wildwissels/ecoducten ?
  6. Wat is eigenlijk de reden dat de commissaris voor deze Raad van Advies is gevraagd ?
  7. Is er door het park weleens geprobeerd de commissaris te beïnvloeden ?
  8. Kunnen we ergens teruglezen of de commissaris deelneemt aan beraadslagingen of stemmingen, als zaken rond het park in collegevergaderingen behandeld worden ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://twitter.com/fb_provGLD/status/1605999629618642944

[2] https://www.gelderland.nl/themas/politiek/commissaris-van-de-koning

[3] https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/organisatie

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5342518/faunabescherming-doet-aangifte-hoge-veluwe-tamme-wolf-verdacht

[5] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[6] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-13991.html
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-64946/1/bijlage/exb-2022-64946.pdf

[7] https://www.gld.nl/nieuws/2431656/miljoenen-kostende-ecoducten-rond-de-hoge-veluwe-nog-altijd-afgesloten

[8] https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/315477-plan-voor-luxe-hotel-op-hoge-veluwe-omwonenden-fel-tegen