Ook wasberen vogelvrij in Gelderland?


Gebruik dier­vrien­de­lijke methoden bij tegengaan uitheemse dier­soorten, zegt Luuk van der Veer

17 mei 2019

Luuk van der Veer, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Gelderland, heeft vragen gesteld over het voornemen van Gedeputeerde Staten om wasberen af te gaan schieten als deze zich in de provincie vestigen. De Partij voor de Dieren vindt dat ook met uitheemse dieren - de Provincie noemt ze "invasieve exoten"- zorgvuldig moet worden omgegaan en pleit voor diervriendelijker methoden om eventuele overlast of schade tegen te gaan.

Het voornemen staat in het "Plan van Aanpak Invasieve Exoten in Gelderland" dat Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld.

In de provincie Limburg leven al wasberen. Eerder leidde daar het besluit om de dieren te gaan doden, omdat opvang te duur zou zijn, tot hevig protest. Uiteindelijk bleek opvang toch mogelijk te zijn.

Er zijn echter nog meer alternatieven voor het afschieten. "Dierenwelzijnsorganisaties vinden vangen, steriliseren en terugzetten een diervriendelijke methode om de groei van het aantal verwilderde katten te beperken," aldus Luuk van der Veer. "Deze methode is ook toepasbaar bij wasberen. Ik wil van de provincie weten of zij bereid zijn om in hun plannen innovatief te zijn of dat ze bij hun voornemen blijven om de Faunabeheereenheid opdracht geven om te gaan schieten. Diervriendelijke methoden om schade te voorkomen kunnen voor de provincie een belangrijk exportartikel zijn."

©Photo by Erwan Hesry

Gerelateerd nieuws

Nieuwe Fractievolgers beëdigd

Vandaag zijn Erik Lu, Bart Kuijer en Dominique Schön beëdigd als fractievolger voor de Provinciale Statenfractie in Gelderlan...

Lees verder

Provinciale staten wil geen autonome groei Lelystad

Op 22 mei 2019, is in de vergadering van Provinciale Staten na een debatverzoek van SP en Partij voor de Dieren, een motie aa...

Lees verder