Oude en nieuwe fractie


Twee zetels voor Partij voor de Dieren in nieuwe Staten

28 maart 2019

Bij de verkiezing van Provinciale Staten op 20 maart 2019 heeft de Partij voor de Dieren in Gelderland opnieuw twee zetels behaald. De steun voor de PvdD is wel toegenomen: het aantal op onze kandidaten uitgebrachte stemmen is gegroeid met 30%.

Deze week vond de wisseling van de wacht plaats van de oude en de nieuwe leden van de Provinciale Staten van Gelderland.

De fractie nam dinsdag 26 maart afscheid van Statenlid Maaike Moulijn en van commissielid Leo de Groot. Maaike en Leo gaan zich wat betreft hun politieke werk volledig richten op de gemeente. Leo is sinds de gemeenteraadsverkiezingen fractievoorzitter van de PvdD in Arnhem en Maaike, fractievoorzitter in Apeldoorn. Maaike en Leo, hartelijk bedankt voor jullie inzet de afgelopen periode!

Maaike en Luuk voor het laatst samen in de staten op 26 maart 2019

Lester van der Pluijm was de afgelopen periode ook commissielid voor de PvdD-fractie. Hij is vandaag, donderdag 28 maart, geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, samen met Luuk van der Veer, die fractievoorzitter blijft en nu het langst zittende Statenlid is van alle partijen. Veel succes beiden!

De komende weken zal duidelijk worden wie de fractie komen versterken als commissielid.

De eedaflegging van Lester en Luuk vandaag in de Statenvergadering (foto provincie Gelderland)