Partij voor de Dieren heeft beden­kingen over nieuw type wild­re­flector


24 augustus 2012

Arnhem - De fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland heeft bedenkingen over een nieuw type wildreflector. Het gaat om een vrij hangend ‘molentje’, dat gemonteerd is aan een paaltje, met aan de vier uiteinden reflecterend materiaal. De bedoeling van een wildreflector is in het donker het licht van passerende auto’s te weerkaatsen in de berm, zodat wilde dieren afgeschrikt worden om de weg over te steken. De fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland heeft bedenkingen over de werking van dit wildmolentje en pleit daarom voor meer onderzoek.

De indruk van de Partij voor de Dieren is, dat met dit nieuwe type het licht wordt teruggekaatst naar de auto’s en dat de dieren in de omgeving het licht helemaal niet zien. 3M Nederland, de producent van het retroreflecterende folie, bevestigt dat. Het retroreflecterende folie kaatst het licht terug naar de auto’s en niet naar de berm.

Onlangs hebben een aantal provincies en gemeenten in Nederland proeven gehouden met dit ‘wildmolentje’. Ook zij hebben twijfels over de werking ervan. De wildreflectors worden onder andere gebruikt in de provincies Gelderland, Groningen, Noord Brabant, Zeeland en Flevoland. Op bepaalde plaatsen is het aantal aanrijdingen met wild wel gedaald, op andere juist gestegen. De Partij voor de Dieren pleit voor meer onderzoek, samen met provincies en gemeenten, om duidelijkheid te creëren over de werking van de ‘wildmolentjes’. De partij heeft een verzoek daartoe aan het Interprovinciaal Overleg en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd. Als dit type wildreflector wel werkt, is het onduidelijk waarop de werking gebaseerd is. Bij een niet effectieve werking vindt de partij dat er gezocht moet worden naar andere maatregelen die wél effectief zijn. Weggebruikers die de wildreflectors langs de weg zien staan, worden verzocht de locaties door te geven aan de fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland.

De Partij voor de Dieren is begaan met mensen en dieren die bij aanrijdingen betrokken zijn. Wij blijven daarom aandacht vragen voor effectieve methoden om aanrijdingen met wild te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

Kalverhouderij Overbetuwe niet toegestaan

De gemeente Overbetuwe blijft meewerken aan de realisatie van een grote kalverhouderij aan de Hel, ondanks dat dit strijdi...

Lees verder

Intensieve kalverhouderij is niet duurzaam!

Arnhem - De partij voor de dieren vindt dat een kalverhouder uit Uddel geen subsidie van de provincie Gelderland mag ont...

Lees verder