Kalver­hou­derij Over­betuwe niet toege­staan


15 augustus 2012

De gemeente Overbetuwe blijft meewerken aan de realisatie van een grote kalverhouderij aan de Hel, ondanks dat dit strijdig is met het provinciaal beleid. Op de website van de gemeente is bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders het wijzigingsplan gewijzigd hebben vastgesteld. In 2011 heeft de provincie een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Desondanks probeert de gemeente nu toch het plan door te zetten.

Vrijwel alle kalfjes in Gelderland komen nooit buiten. Ze worden met honderden, of zelfs meer dan duizend in dit geval, gehouden in stallen met een hardhouten vloer, met een ruimte van zo'n 1.8 m2 per kalf. Veel kalfjes worden geïmporteerd uit alle delen van Europa, ondanks de grote aantallen die er in Gelderland zijn, en de dierenwelzijns- en milieuproblematiek die dat met zich meebrengt.

De fractie heeft er schriftelijke vragen over gesteld, zie link.

Gerelateerd nieuws

Geen bouwstop megastallen in Gelderland

Het was even spannend, maar van de vier moties die de Partij voor de Dieren op de laatste vergadering voor het reces indien...

Lees verder

Partij voor de Dieren heeft bedenkingen over nieuw type wildreflector

Arnhem - De fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland heeft bedenkingen over een nieuw type wildreflector. Het gaat o...

Lees verder