Partij voor de Dieren wil verbod op varkens­flats in Gelderland


8 november 2017

De Partij voor de Dieren heeft in de Statenvergadering van 8 november voorgesteld per direct de bouw van nieuwe varkensflats in Gelderland te verbieden. Hiertoe heeft onze fractie een initiatiefvoorstel ingediend. Aanleiding was de brand in zo'n varkenshouderij bij Erichem eerder dit jaar, waarbij tienduizenden dieren in het vuur omkwamen. Bij een brand in een stal met verdiepingen hebben de dieren nog minder mogelijkheden er levend uit te komen.
Er zijn al andere provincies die dit soort stallen hebben verboden, bijvoorbeeld Groningen en Noord-Brabant. Ook enkele Gelderse gemeenten hebben al een verbod. Voor het voorstel stemden PvdD, GroenLinks, SP en 50+, waarmee het voorstel helaas niet op voldoende steun van de andere partijen kon rekenen.