Emoti­oneel debat over Fipro­nil­af­faire


1 oktober 2017


Op 27 september was er een emotioneel debat in de Provinciale Staten van Gelderland over de fipronil-affaire. Waar de meeste andere partijen met name oog hadden voor de belangen van de pluimveehouders, vroeg de Partij voor de Dieren ook aandacht voor de miljoenen kippen die geruimd werden door gesjoemel van een schoonmaakbedrijf, en onvoldoende controle door de NVWA.
De Partij voor de Dieren vindt dat deze affaire nogmaals aantoont dat het intensieve veehouderij systeem niet deugt. Dat moet anders. Daarom hebben wij gevraagd om onderzoek te doen welke kansen er zijn voor pluimveehouders om over te schakelen naar plantaardige eiwitten.
De door de Partij voor de Dieren ingediende [motie] is verworpen.

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-fipronil-affaire-biedt-duurzame-kansen