Motie: fipronil-affaire biedt duurzame kansen


29 september 2017

Motie fipronil-affaire biedt duurzame kansen

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27-9-2017

Overwegende dat:

  • LTO Nederland schat dat er door de Fipronil-affaire enkele miljoenen kippen gedood zullen worden
  • Pluimveebedrijven hierdoor in financiële problemen komen
  • Pluimveebedrijven negatieve impact hebben op milieu, CO2-uitstoot, gezondheidsrisico’s en luchtkwaliteit
  • Er steeds meer plantaardige alternatieven zijn voor eieren[1][2][3]
  • Gelderland inzet op de plantaardige eiwittransitie[4]

Verzoekt het college van GS om te onderzoeken welke kansen er zijn voor pluimveehouders in de omschakeling naar plantaardige eiwitten en PS en de pluimveehouders hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Marcel Bruins
50Plus

Link naar deze motie op de website van de provincie

[1] https://wiki.veganisme.org/ind...

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/e...

[3] https://www.culy.nl/inspiratie...

[4] https://gelderland.stateninfor...


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, 50plus, PvdD

Tegen

ChristenUnie, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie mobiliteitsconvenant Wageningen

Lees verder

Motie: Provinciaal flexnet is ook Openbaar Vervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer