Motie: fipronil-affaire biedt duurzame kansen

Motie fipronil-affaire biedt duurzame kansen

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27-9-2017

Overwegende dat:

  • LTO Nederland schat dat er door de Fipronil-affaire enkele miljoenen kippen gedood zullen worden
  • Pluimveebedrijven hierdoor in financiële problemen komen
  • Pluimveebedrijven negatieve impact hebben op milieu, CO2-uitstoot, gezondheidsrisico’s en luchtkwaliteit
  • Er steeds meer plantaardige alternatieven zijn voor eieren[1][2][3]
  • Gelderland inzet op de plantaardige eiwittransitie[4]

Verzoekt het college van GS om te onderzoeken welke kansen er zijn voor pluimveehouders in de omschakeling naar plantaardige eiwitten en PS en de pluimveehouders hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

 

Luuk van der Veer                 Marcel Bruins

Partij voor de Dieren              50PLUS

 

[1] https://wiki.veganisme.org/index.php/Eivervangers

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/een-nieuw-gevaar-voor-de-boeren-silicon-valley?share=1

[3] https://www.culy.nl/inspiratie/vegan-eieren/

[4] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3674368/1/16A6_amendement_PvdDieren_e_a_%2C_plantaardige_eiwitten_hebben_toekomst

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, 50Plus
Tegen: