Inzetten op slimme mobi­li­teiteit, OV, fiets, spits­drukte vermijden bij bereik­baarheid Wage­ningen


27 september 2017


Op 27 september in Provinciale Staten Gelderland: Beter Bereikbaar Wageningen.

Partij voor de Dieren Gelderland vindt dat de aanleg van een rondweg te prematuur is. Om verkeersoverlast te voorkomen moet er ingezet worden op slimme mobiliteit, waarbij openbaar vervoer, (deel) fiets, carpoolen en voorkomen van spitsdrukte centraal staan. Meer asfalt is niet de oplossing voor een betere bereikbaarheid. Helaas zijn de moties [motie1] en [motie 2] die we hebben ingediend met ChristenUnie, SP, 50plus en GL niet aangenomen.

Maar het heeft wel tot een motie van de coalitie geleid die naast de rondweg ook pleit voor meer aandacht voor vervoersalternatieven en compenserende groene maatregelen.

[1] Motie beter bereikbaar Wageningen
[2] Motie mobiliteitsconvenant Wageningen