Motie Beter Bereikbaar Wage­ningen


27 september 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 september 2017
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat:

 • Het college van B&W van Wageningen de gemeenteraad op 3 juli 2017 een voorstel heeft voorgelegd om te komen tot selectie van kansrijke varianten voor de volgende fase, om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, waarna een m.e.r. procedure gestart kan worden;
 • De gemeenteraad in meerderheid op grond van Amendement 4A3 een gewijzigd besluit heeft genomen en de campusroute op maaiveld heeft aangewezen als meest kansrijke oplossing;

van mening zijnde dat:

 • Gedeputeerde Staten onvoldoende hebben aangetoond dat:
  • de door de gemeenteraad, via amendement, besloten variant onvoldoende bijdraagt aan een goede bereikbaarheid van Wageningen (Wageningen-Campus);
  • stimulerende maatregelen voor gebruik van fiets en openbaar vervoer in combinatie met verbeteren van bestaande infrastructuur niet tot significante verbetering in de bereikbaarheid van Wageningen leidt;
  • in welke mate het lokaal belang moet onderschikken aan het regionaal belang en binnen welke grenzen,
  • niet kan en mag prevaleren boven het lokaal belang,
 • Het stiltegebied Binnenveld, zoals deze is vastgelegd in de omgevingsvisie, te respecteren

verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Vooralsnog de regie inzake bereikbaarheid van Wageningen aan de Gemeente te laten en nog geen voorbereidingen te treffen van een inpassingsplan zodat de Gemeente Wageningen op een ordentelijke manier de gevolgen van het in juli 2017 genomen raadsbesluit qua bereikbaarheid, doorstroming, haalbaarheid en ook de financiĆ«le consequenties aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hier treft u de motie aan.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50plus, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

D66, PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie edelherten

Lees verder

Motie mobiliteitsconvenant Wageningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer