Motie edel­herten


28 juni 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017

constaterende dat

  • er volgens de uitzending van Brandpunt van 3 mei honderd jagers zijn met gewetensbezwaren over de manier waarop ze door de provincie onder druk worden gezet om meer edelherten te schieten;
  • volgens Brandpunt jagers de jacht niet meer willen uitvoeren omdat ze van de provincie onbeperkte mogelijkheden krijgen : ze mogen drachtige dieren afschieten, bijvoeren, ‘s nachts jagen, op ecoducten jagen, etc.


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • om Provinciale Staten een plan te presenteren om aan deze praktijken een einde te maken;
  • om in dat plan nadrukkelijk aandacht te geven aan diervriendelijke oplossingen;
  • om Provinciale Staten meer bij het wildbeheer te betrekken

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, SGP, D66, 50plus, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie informatie edelherten

Lees verder

Motie Beter Bereikbaar Wageningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer