Motie infor­matie edel­herten


28 juni 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017

constaterende dat

  • de commissie RLW op 11 oktober een rondetafelgesprek over wildbeheer heeft belegd;
  • in het verleden een rapport is gemaakt over ontbrekende wilde-zwijnenrasters (PS2009-471 “Plan van aanpak wilde zwijnen lekken Veluwe”);
  • waar rasters ontbreken in de buurt van schadegevoelige percelen er meer kans op schade is


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • om Provinciale Staten voorafgaand aan het rondetafelgesprek van actuele informatie te (laten) voorzien, bijvoorbeeld over de populatiegroottes, over schade, en schadegevoelige percelen, over aanwezige rasters en ontbrekende rasters, over andere diervriendelijke methoden om schade te voorkomen die zijn gebruikt en die nog niet zijn gebruikt, over afschot (hoeveel waar en waar niet), om een goede voorbereiding mogelijk te maken;
  • om zo spoedig mogelijk een inventarisatie te doen van ontbrekende edelhertenrasters, zoals dat ook voor wilde zwijnenrasters is gebeurd

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, PvdD

Tegen

GroenLinks, CDA, VVD, PvdA, D66, SGP, 50plus, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie openbare adviezen

Lees verder

Motie edelherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer