Motie openbare adviezen


28 juni 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 juni 2017

constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten geheimhouding hebben opgelegd over een belangrijk juridisch rapport betreffende windenergie;
  • de geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid onder g van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • Gedeputeerde Staten op die grond geheimhouding op kĂșnnen leggen, maar het niet verplicht zijn;
  • de geheimhouding het voor Statenleden lastiger maakt om kennis te kunnen nemen van het document, en om het binnen de fractie of met derden te bespreken


verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • juridische adviezen over door Provinciale Staten genomen besluiten zo veel mogelijk openbaar te laten zijn

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie biodiversiteit in de beleidsrekening

Lees verder

Motie informatie edelherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer