Alter­na­tieven voor openbaar vervoer toegan­kelijk voor iedereen


20 september 2017

De afgelopen jaren heeft de provincie Gelderland veel geld geïnvesteerd om het regionale openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Het College is echter van plan om (onrendabele) reguliere buslijnen te vervangen door alternatieve vormen van vervoer, zoals taxivervoer. Deze hoeven echter niet toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat het gebruik van OV zoveel mogelijk gestimuleerd wordt zodat er minder onrendabele lijnen zijn. Daarnaast pleit de PvdD ervoor dat ook alternatieve vormen van vervoer, het zogenaamde vangnet OV, zoveel mogelijk toegankelijk is voor iedereen.

Over dit onderwerp is op 27-9-2017 een motie ingediend: https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciaal-flexnet-is-ook-openbaar-vervoer

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil geen middeleeuwse praktijken

De Partij voor de Dieren-fractie in Gelderland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het Gebroeders van Limburgfe...

Lees verder

Inzetten op slimme mobiliteiteit, OV, fiets, spitsdrukte vermijden bij bereikbaarheid Wageningen

Op 27 september in Provinciale Staten Gelderland: Beter Bereikbaar Wageningen. Partij voor de Dieren Gelderland vindt dat de...

Lees verder