Pers­be­richt: Vogels in natuur­ge­bieden hebben last van vuur­werk­ver­gun­ningen


4 januari 2012

De Partij voor de Dieren Gelderland heeft schriftelijke vragen gesteld over vergunningen die de provincie heeft afgegeven voor demonstraties van consumentenvuurwerk in de buurt van Natura 2000-gebieden. Vogels vliegen door vuurwerk in grote getale op, ook wanneer het vuurwerk náást een natuurgebied wordt afgestoken.

De natuurbeschermingswet heeft echter ook een zogenaamde externe werking: Er moet rekening worden gehouden met effecten in het beschermde gebied, van zaken die daarbuiten plaatsvinden. De Partij voor de Dieren vraagt onder andere om deze externe werking te betrekken bij de toetsing van een vergunningaanvraag. De demonstraties zijn in steeds mindere mate nuttig, omdat op diverse plekken op internet voldoende integrale consumentenvuurwerkshows zijn te vinden.

Ook stelt de Partij voor de Dieren vragen over de Gelderse stiltegebieden tijdens oud en nieuw. Alle vragen zijn hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

Verzoek om schaapskooi-schapen niet onverdoofd te laten slachten

Tijdens de statenvergadering van woensdag 14 december heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om de schapen uit de schaapsk...

Lees verder

Fractie is erkend stagebedrijf

Op 11 januari 2012 benoemde Ecabo de Gelderse statenfractie van de Partij voor de Dieren tot erkend leerbedrijf voor mbo-s...

Lees verder