Politici bijeen voor extra overleg over vliegveld Teuge


8 augustus 2017

Arnhem, 8 augustus 2017. De woordvoerders van de politieke partijen in de Gelderse Provinciale Staten zijn uitgenodigd voor een informeel overleg over vliegveld Teuge. De Partij voor de Dieren ziet liever dat het onderwerp wordt besproken in een extra commissievergadering.

De Gedeputeerde, Josan Meijers, heeft de woordvoerders van het thema "Luchtvaart" van de verschillende politieke fracties uitgenodigd. Zij wil op 23 augustus de laatste ontwikkelingen rond vliegveld Teuge in een informeel overleg bespreken. Het is hoogst uitzonderlijk dat zo'n overleg tijdens het zomerreces plaatsvindt.

Omdat het overleg op 23 augustus geen commissievergadering is, zijn de media niet uitgenodigd en wordt er geen verslag gemaakt. De Partij voor de Dieren fractie Gelderland vindt dit te vrijblijvend. Fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren stelt voor er een reguliere commissievergadering van maken, omdat het vliegveld een onderwerp is dat veel inwoners van Gelderland bezig houdt.

Een extra commissievergadering is mogelijk, wanneer twee politieke fracties daarom vragen. De griffie heeft bevestigd dat overleg met de gedeputeerde normaal gesproken in een openbare commissievergadering plaatsvindt, en dat het mogelijk is een extra vergadering te houden.

De afgelopen weken is er onrust ontstaan doordat duidelijk werd dat vliegroutes voor de luchthaven van Lelystad gepland worden over het luchtruim van Teuge. Het paracentrum zal misschien moeten vertrekken. Ook de mogelijke geluidsoverlast baart veel mensen zorgen.

"Vliegveld Teuge is een belangrijk onderwerp" vertelt fractievoorzitter Luuk van der Veer. "Als de woordvoerders toch al allemaal bij elkaar komen, vind ik dat dit beter kan in een commissievergadering."

Gerelateerd nieuws

Zelfs de jagers ontevreden over jacht

Naar aanleiding van de uitzending van Brandpunt over de misstanden bij de jacht op edelherten heeft de Partij voor de Dieren ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over de jacht op eenden

Naar aanleiding van de opening van het jachtseizoen heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de eendenjacht. Op you...

Lees verder