Zelfs de jagers onte­vreden over jacht


28 juni 2017

Naar aanleiding van de uitzending van Brandpunt over de misstanden bij de jacht op edelherten heeft de Partij voor de Dieren een debat aangevraagd en twee moties ingediend.

In de uitzending van Brandpunt klagen jagers over de manier waarop ze door de provincie onder druk worden gezet om grote aantallen edelherten te schieten.

Ook 's nachts als zij de herten niet goed kunnen zien en niet weten waar zij het dier zullen raken. En ook als de dieren drachtig zijn. In de veehouderij is het slachten van drachtige koeien verboden, omdat de ongeboren dieren dan langzaam door verstikking om het leven komen. Hoe kan de provincie dan drachtige herten laten schieten?

.

Afschotontheffingen worden door de gedeputeerde vergeleken met bouwvergunningen, alsof het niet over levende dieren gaat.

Voor wilde zwijnen bestaat een “Plan van Aanpak lekken Veluwe”. Dit plan geeft aan waar rasters ontbreken en waar de dieren gemakkelijk bij schadegevoelige percelen kunnen komen. De PvdD wil ook zo’n plan voor edelherten, met een toekomstvisie, waarin ook verbindingszones richting andere leefgebieden worden opgenomen.

De PvdD heeft voorgesteld om rondom het graszodenbedrijf, dat schade ondervindt van de edelherten, rasters te plaatsen met zonnepanelen. Dat leek de gedeputeerde geen goed idee. De provincie gaat dit jaar wel rasters plaatsen, die de edelherten moeten tegenhouden.

De moties werden verworpen. Wel komt er op 11 oktober een rondetafelgesprek over wildbeheer.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gelders debat over de moderne boer

Provinciale Staten debatteren in Barneveld over "de moderne boer". Woensdag 22 maart is in het Schaffelaartheater in Barnevel...

Lees verder

Politici bijeen voor extra overleg over vliegveld Teuge

Arnhem, 8 augustus 2017. De woordvoerders van de politieke partijen in de Gelderse Provinciale Staten zijn uitgenodigd voor e...

Lees verder