Partij voor de Dieren zoekt boeren die willen omscha­kelen naar biolo­gisch


4 mei 2016

De Partij voor de Dieren is het niet eens met de plannen van de provincie om extra uitbreidingsruimte te geven aan veehouderijen. In plaats daarvan wil onze fractie een stimuleringsregeling voor omschakeling naar biologische landbouw.

De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over het voorgestelde Gelderse Plussenbeleid. Dit beleid maakt het straks voor veehouderijen mogelijk om extra uit te breiden, zonder maximumgrootte. Tijdens informatiebijeenkomsten bleek er nog heel veel onduidelijkheid te zijn over de plannen van de provincie.

De provincie zoekt bedrijven die extra willen uitbreiden, om als pilot voor het Plussenbeleid te fungeren. Ook LTO zoekt mee. Het is opvallend dat de provincie nog op zoek is. Ook met de huidige maximumgrootte zijn er al honderden megastallen in Gelderland gekomen.

De reguliere veehouderij zit met overcapaciteit, mest-, ammoniak- en dierenwelzijnsproblemen. Waarom kiest de provincie dan voor verdere schaalvergroting, in plaats van met de bestaande bouwblokmaten voor meer kwaliteit te gaan ? De PvdD stelt voor een stimuleringsregeling in te stellen voor omschakeling naar een biologische landbouw. Nederland importeert biologische producten, omdat het niet kan voldoen aan de groeiende vraag.

De Partij voor de Dieren doet een oproep aan boeren om zich te melden als ze juist niet willen uitbreiden, maar kiezen voor meer kwaliteit en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld boeren die hulp nodig hebben bij het omschakelen naar een biologisch bedrijf.

Zij kunnen zich per mail of telefonisch melden bij de Partij voor de Dieren. Ook is er op 11 mei de mogelijkheid tijdens een commissievergadering in te spreken, om een reactie te geven op de plannen van de provincie.