Vragen over volks­ge­zondheid rondom veehou­de­rijen


7 juni 2010

De Partij voor de Dieren stelt vragen over maatregelen die Gelderland kan nemen om de gezondheidsrisico's rondom intensieve veehouderijen te verminderen. Dit doet zij naar aanleiding van het congres "Volksgezondheid en Intensieve Veehouderij" dat de GGD Nederland op 4 juni organiseerde. Directeur Laurent de Vries van de GGD stelde daar maatregelen voor.

De Vries: "Volksgezondheidsbelangen in relatie tot veeteelt zijn onvoldoende in de wet verankerd. Bij vergunningaanvragen voor megastallen moeten zowel volksgezondheid- als milieuaspecten altijd worden meegenomen. Dat is nu niet het geval. Aanpassing in de wetgeving is hiervoor nodig. Dat geldt ook voor de melding van bedreigende ziekten door dierenartsen aan de GGD."

De Partij voor de Dieren is een voorstander van het zo snel mogelijk invoeren van de maatregelen – mits het daarbij gaat om het beperken van de intensieve veehouderij en het antibiotica-gebruik, en niet om het opsluiten van dieren in stallen op afgelegen industrieterreinen. Ze vraagt Gedeputeerde Staten daarom hoe de maatregelen in Gelderland zullen worden ingevoerd.