Vragenuur 2 juni (over volks­ge­zondheid, heli­kop­ter­vluchten, Nb-wet vergun­ningen)


1 juni 2010

Voor de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 2 juni 2010 heeft onze fractie de volgende vragen aangekondigd voor het vragenuur. (Het vragenuur is bedoeld voor korte, actuele vragen.)

 1. Aanstaande vrijdag 4 juni is er in Doorn een congres georganiseerd door de GGD, over de relatie tussen volksgezondheid en intensieve veehouderij, speciaal voor bestuurders, deskundigen en politici : "Bestuurders, deskundigen en politici spreken op dit congres over intensieve veehouderij, volksgezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. Hoe komen we tot aanvaardbare, toekomstbestendige oplossingen voor alle partijen in een dichtbevolkt land als Nederland?"

  Inwoners van Gelderland zijn bezorgd over Q-koorts, MRSA en ESBL. Is er een gedeputeerde aanwezig op het congres, en aan welke maatregelen werkt het bestuur op dit moment ?
 2. Volgens een artikel in de Stentor is er een ontheffing verleend voor helikoptervluchten bij Apeldoorn. In het betreffende gebied zijn ook weilanden met dieren (paarden, reeën) die waarschijnlijk geen helikopter gewend zijn.

  Heeft deze ontheffing bij de bekendmakingen gestaan zodat belanghebbenden/belangstellenden geïnformeerd worden ? Wanneer staan dit soort ontheffingen bij de bekendmakingen ?
 3. In een recent advies van de Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten was te lezen over een lacune in het Interim Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 van de provincie, waardoor gesaldeerd kon worden met bedrijven die al jaren geen dieren en ammoniakuitstoot meer hebben. Er zijn bezwaren gemaakt tegen Natuurbeschermingswetvergunningen. Bezwaren die o.i. terecht zijn. Ook is een brief van een milieu-organisatie ontvangen waarin wordt beschreven hoe er veel te veel ruimte vergund wordt aan bedrijven, voor een onbepaalde periode. De interim regeling van Gelderland schijnt inmiddels vervallen te zijn.

  Is GS bereid het huidige beleid aan ons voor te leggen om het te bespreken, en ondertussen geen (o.i. discutabele) NB-wet vergunningen te verlenen ?
 4. Wanneer komt eindelijk de toegezegde update van de lange termijn agenda, zodat we onze werkzaamheden fatsoenlijk kunnen plannen? (Afgesproken was dat de agenda minstens 2 x per jaar geactualiseerd zou worden, wat al weinig is.)

Het college van gedeputeerden antwoordde als volgt:

 1. Er zal een ambtenaar naar het congres gaan.
 2. De ontheffing is - in tegenstelling tot wat in het artikel staat - nog niet verleend. Er wordt volgens de van toepassing zijnde procedure gewerkt. Het ligt in de verwachting dat de ontheffing verleend zal worden. Het is de gedeputeerde niet bekend of in die procedure staat dat omwonenden in kennis gesteld worden. De procedure wordt toegestuurd aan de fracties.
 3. Het enig geldende kader hiervoor, is de crisis- en herstelwet. Fracties hebben de mogelijkheid het onderwerp te agenderen in de commissie.
 4. Het college laat het over aan de procedurecommissie.
  (commentaar Partij voor de Dieren: Volgens ons is al toegezegd dat de agenda twee keer per jaar toegezonden zou worden. We rekenen er op dat Gedeputeerde Staten zich aan de afspraak zullen houden.)