Gelderland plant scheve bomen langs N348


2 juni 2010

Tussen Zutphen en Eefde zal een nieuwe provinciale rondweg worden aangelegd. Ter versiering hiervan, wordt voorgesteld om scheve bomen aan te planten, ondersteund door betonnen sokkels. Er zijn hiertegen veel zienswijzen ingediend. Ook de diverse Gelderse fracties hadden bedenkingen en vragen over de aanplant- en onderhoudskosten, het aanzicht voor de omwonenden, en de overlevingskansen van de bomen.

Daarom diende op de Partij voor de Dieren fractie een motie in, waarin Gedeputeerde Staten werden gevraagd om met een ander voorstel te komen. De motie werd helaas onvoldoende gesteund.