Monde­linge vragen over proeven verjaging ganzen met laser


Indiendatum: feb. 2016

Mondelinge vragen gesteld tijdens de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW).

Uit een Kamerbrief van staatssecretaris van Dam blijkt dat komende zomer praktijkproeven worden gedaan naar de effecten van lasertechnologie bij het verjagen van ganzen van schadegevoelige percelen. Het ministerie van Economische Zaken wil de praktijkproeven stimuleren door het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van het uit te voeren onderzoek.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Wat heeft de gedeputeerde gedaan om te zorgen dat Gelderland actief betrokken is bij de praktijkproeven ?
  2. Zullen er praktijkproeven in Gelderland gaan plaatsvinden ?

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 11 feb. 2016

Gedeputeerde van Dijk antwoordt dat tot op dit moment de provincie hierbij nog niet actief betrokken is. De kamerbrief is iets wat de staatssecretaris heeft verzonden zonder het aan de provincies te melden. Er wordt op dit moment in interprovinciaal verband gekeken waar het precies wel of niet zou kunnen, daar wordt overleg over gevoerd.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over afschieten hangbuikzwijntjes

Lees verder

Vragen over de veiligheid van het regionale OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer