Rondvraag over concessies openbaar vervoer


Indiendatum: jan. 2011

Rondvraag voor in de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Economische Zaken (MEZ) van woensdag 26 januari 2011:

Hoe is de situatie met de nieuwe Openbaar Vervoer concessies inmiddels ? (Er is mooi nieuw materieel in gebruik genomen, maar de bus van lijn 231 lijkt moeite met de heuvels in de A50 te hebben. Hoe is het met de problematiek rond de Veluwelijn ?)

(De vraag biedt de mogelijkheid om dóór te vragen (aanvullende vragen te stellen) als er geen bevredigend antwoord komt in de rondvraag.)

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 28 feb. 2011

De gedeputeerde antwoordde als volgt:

Achterhoek/Rivierenland
De overgang van concessiegebieden is een bijzonder complexe operatie, alles in overweging nemende kunnen wij voor Achterhoek/Rivierenland tevreden zijn met een vrijwel rimpelloze start.

Veluwe
Ook de Veluwe concessie is in het algemeen goed verlopen, voor beide concessies geldt dat de weersomstandigheden op een aantal momenten zeer verstorend zijn geweest met als gevolg uitval van vervoer. Voor een aantal lijnen op de Veluwe is de start minder vlekkeloos gegaan, maar hier is door snel ingrijpen de schade redelijk beperkt gebleven en zijn inmiddels maatregelen genomen ter verbetering.

De rijtijd van de Veluwelijn is in eerste instantie te krap ingemeten door Syntus, zodat er al snel behoorlijke problemen zijn ontstaan. Per 3 januari heeft Syntus een fiks aantal bussen en chauffeurs (20 fte) toegevoegd aan het bestand waardoor de grote vertragingen, die aanvankelijk optraden, nu niet meer voorkomen. Overigens maakt dat de dienstregeling nog niet helemaal betrouwbaar, zodat er nu gewerkt wordt aan een structurele oplossing die begin april zal moeten ingaan. Op dit moment vindt daar intensief overleg over plaats tussen provincie en vervoerder. Tot 3 april blijft het mogelijk dat er op delen van het traject aankomstvertragingen zijn, maar deze zullen niet meer dan enkele minuten mogen bedragen.

Het moeizaam nemen van de heuvels A50 moet gezien worden als een incident. Voor een betere verbranding en lagere uitstoot wordt het middel Adblue toegevoegd aan de brandstof. Bij teveel bijmengen ontstaat een verlies aan vermogen. Het bijmengen was een nieuwe methode en is in het begin weleens verkeerd gegaan met het gevolg dat het vermogen net te kort schoot om soepel de heuvels te nemen. We hebben de verzekering gekregen dat dit euvel inmiddels niet meer voorkomt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer