Schrif­te­lijke vragen PFAS


Indiendatum: 30 jan. 2023

PFAS zijn giftig en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Donderdag 2 februari spreekt de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over PFAS en de gezondheidseffecten.[1]

In Gelderland is de omgevingsdienst Nijmegen op verzoek van de provincie bezig met een inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij provinciale bedrijven. PFAS maakt deel uit van ZZS en van de inventarisatie.

In de vergaderstukken van het algemeen bestuur van de ODRN van 13 oktober 2022 staat:[2]

"Provincie Gelderland, inventarisatie ZZS bij provinciale bedrijven:

ODRN heeft in opdracht van de provincie Gelderland zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geïnventariseerd bij provinciale bedrijven. Dit project bestrijkt een aantal jaren en wordt dit najaar afgerond met een publieksvriendelijke rapportage. In een samenwerking met de provincie wordt gesproken over ZZS-beleid en het publiceren van de gegevens.
"

Onze fractie heeft de inventarisatie en de gegevens bij de omgevingsdienst opgevraagd. De publieksvriendelijke rapportage is echter wat vertraagd, en de gegevens kunnen pas openbaar worden gemaakt als belanghebbenden daar een reactie op hebben kunnen geven. Naar het zich laat aanzien zal dat niet voor het overleg van de Tweede Kamercommissie zijn. De inventarisatie staat al wel op de agenda van GS van 31 januari.[3]

Het kan in het voordeel van Gelderland zijn, als de omvang van de problematiek in onze provincie bij de woordvoerders van de Tweede Kamercommissie bekend is.

  1. Is het mogelijk om samenvattende gegevens uit het rapport, met name over PFAS en het aantal bedrijven dat hiervoor een lozingsvergunning heeft, en over de totaal geschatte hoeveelheid PFAS, zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van de statenleden, zodat ze die indien gewenst richting de woordvoerders in de Tweede Kamer kunnen sturen ?

    Antwoord:
    De rapportage inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in Gelderland is actief openbaar gemaakt en op 16 februari 2023 gedeeld met uw Staten (PS2023-84).

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/pfas-en-gezondheidseffecten
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09821

[2] https://www.odregionijmegen.nl/wp-content/uploads/sites/6/2022/09/Vergaderstukken-AB-ODRN-13-oktober-2022.pdf

[3] https://www.gelderland.nl/agenda

Indiendatum: 30 jan. 2023
Antwoorddatum: 28 feb. 2023

PFAS zijn giftig en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Donderdag 2 februari spreekt de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over PFAS en de gezondheidseffecten.[1]

In Gelderland is de omgevingsdienst Nijmegen op verzoek van de provincie bezig met een inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij provinciale bedrijven. PFAS maakt deel uit van ZZS en van de inventarisatie.

In de vergaderstukken van het algemeen bestuur van de ODRN van 13 oktober 2022 staat:[2]

"Provincie Gelderland, inventarisatie ZZS bij provinciale bedrijven:

ODRN heeft in opdracht van de provincie Gelderland zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geïnventariseerd bij provinciale bedrijven. Dit project bestrijkt een aantal jaren en wordt dit najaar afgerond met een publieksvriendelijke rapportage. In een samenwerking met de provincie wordt gesproken over ZZS-beleid en het publiceren van de gegevens.
"

Onze fractie heeft de inventarisatie en de gegevens bij de omgevingsdienst opgevraagd. De publieksvriendelijke rapportage is echter wat vertraagd, en de gegevens kunnen pas openbaar worden gemaakt als belanghebbenden daar een reactie op hebben kunnen geven. Naar het zich laat aanzien zal dat niet voor het overleg van de Tweede Kamercommissie zijn. De inventarisatie staat al wel op de agenda van GS van 31 januari.[3]

Het kan in het voordeel van Gelderland zijn, als de omvang van de problematiek in onze provincie bij de woordvoerders van de Tweede Kamercommissie bekend is.

  1. Is het mogelijk om samenvattende gegevens uit het rapport, met name over PFAS en het aantal bedrijven dat hiervoor een lozingsvergunning heeft, en over de totaal geschatte hoeveelheid PFAS, zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van de statenleden, zodat ze die indien gewenst richting de woordvoerders in de Tweede Kamer kunnen sturen ?

    Antwoord:
    De rapportage inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in Gelderland is actief openbaar gemaakt en op 16 februari 2023 gedeeld met uw Staten (PS2023-84).

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/pfas-en-gezondheidseffecten
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09821

[2] https://www.odregionijmegen.nl/wp-content/uploads/sites/6/2022/09/Vergaderstukken-AB-ODRN-13-oktober-2022.pdf

[3] https://www.gelderland.nl/agenda

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bomenkap Gorssel

Lees verder

Schriftelijke vragen Rookvrije zones bij bushalten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer