Schrif­te­lijke vragen: varkens gestikt in stal door uitvallen van venti­latie


Vorige week werd bekend dat in Winterswijk 900 varkens zijn omgekomen, waarschijnlijk door het uitvallen van de ventilatie.

Vorige week werd via de NOS ook bekend dat in het noodplan van een van de veiligheidsregio’s staat dat als de stroom in Nederland langer dan 8 uur uitvalt rekening gehouden moet worden met "veesterfte als gevolg van uitval airconditioning of verwarming". Het hoofd van het Nationaal Crisisteam denkt dat we in geval van grootschalige stroomuitval "een beroep moeten doen op de zelfredzame samenleving"

Hoe groter de stallen zijn, hoe moeilijker dieren bij brand uit de stallen te halen zijn, en hoe moeilijker het is om in te grijpen als bijvoorbeeld een ventilatiesysteem uitvalt. Het Gelderse “plussenbeleid”, dat twee jaar geleden is ingevoerd, maakt nog grotere stallen mogelijk, groter dan 1,5 ha, eventueel met verdiepingen. Vorige maand heeft het college een subsidieregeling “Stallen voor de Toekomst” opengesteld, die het doel heeft emissies uit stallen te verminderen, en die dus wellicht tot gevolg heeft dat stallen nog meer gesloten zullen worden, en nog meer afhankelijk van ventilatiesystemen zullen zijn. (In 2018 is vooral subsidie voor varkensstallen aangevraagd.) Vandaar dat onze fractie recent, tijdens de statenvergadering van 22 mei, heeft gesteld dat Provinciale Staten medeverantwoordelijk is voor tragische gebeurtenissen als in Winterswijk.

Vragen :

1. Bent u het met onze stelling eens, dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten invloed hebben op de mate waarin dieren in Gelderse stallen afhankelijk zijn van technische systemen om hen in leven te houden?

2. Bent u het er mee eens, dat het niet acceptabel is, dat bij stroomuitval langer dan 8 uur mogelijk miljoenen dieren omkomen?

3. Bent u het er mee eens, dat we, om calamiteiten te voorkomen, dieren in stallen juist zelfredzamer zouden moeten maken, bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven naar buiten te gaan, zoals in biologische stallen?

4. Ziet u ook het risico dat het Gelderse plussenbeleid en het subsidiebeleid tot grotere en meer gesloten stallen kunnen leiden, waar dieren nog meer afhankelijk zijn van systemen die uit kunnen vallen?

5. Meer en meer stallen worden tegenwoordig automatisch bestuurd, zonder dat er mensen aanwezig zijn. De waarschuwingssystemen die hulp in moeten roepen als er wat mis gaat, moeten worden gecontroleerd door omgevingsdiensten of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wilt u voor ons nagaan hoe en hoe vaak door de NVWA of door de omgevingsdiensten de waarschuwingssystemen worden getest, die bij uitval van de ventilatie hulp moeten inroepen, en in hoeveel gevallen een waarschuwingssysteem niet naar behoren bleek te functioneren?

6. In het geval van Winterswijk zou het gaan om een stallencomplex zonder woongedeelte, en dus zonder veel toezicht. Kunnen Provinciale Staten via de ruimtelijke verordening ook regelen dat bij een stallencomplex een bedrijfswoning aanwezig moet zijn, om te voorkomen dat er meer en meer automatische stallencomplexen zonder toezicht komen?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer