Schrif­te­lijke vragen: extreme tempe­ra­turen in stallen tijdens hittegolf


Venti­la­tie­sys­temen te kwetsbaar voor dier­veilige stallen

Tijdens de hittegolf vorige maand zijn duizenden dieren omgekomen doordat de temperatuur in de stal te hoog opliep[1]. Ook kwamen dieren om doordat ventilatiesystemen uitvielen door de hoge temperatuur. In Gelderland werd diverse malen de hulp van de brandweer ingeroepen om stallen te proberen te koelen[2], onder andere in Nijkerk[3], Kootwijkerbroek[4] en Otterlo[5]. Volgens de brandweer kunnen bij meer dan 34 graden de hartspieren van kippen het begeven.

Het KNMI heeft gemeld dat voor komend weekeinde opnieuw het hitteplan in werking treedt[6]. Volgens het KNMI zullen hittegolven veel vaker voor gaan komen[7].

Tegelijkertijd is er in Gelderland een subsidieregeling[8] waarbij er 2.43 miljoen euro beschikbaar is voor de “Stallen voor de Toekomst 2019”. Er kunnen onder andere punten worden verdiend met het criterium “stoot geen of zo min mogelijk ammoniak en fijnstof uit naar de directe omgeving van het landbouwbedrijf;”. De kans bestaat dat er zo stallen gestimuleerd worden waarin nog meer dieren zitten opgesloten, met nog meer problemen tijdens een hittegolf.

Vragen :

  1. Bent u het ermee eens, dat het niet acceptabel is dat bij een hittegolf zoveel dieren omkomen of in moeilijkheden komen, en dat er wat aan gedaan moet worden ?

  2. Speelt de mate waarin een stal bescherming biedt bij een hittegolf een rol in de subsidieregeling of in het Gelders Plussenbeleid[1] ?

  3. Ziet u ook het risico, dat de subsidieregeling en het Plussenbeleid een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de bescherming tegen hittegolven ?

  4. Waarom is dierenwelzijn en een beter stalklimaat niet een harde voorwaarde in de subsidieregeling en in het Plussenbeleid, in plaats van een van de opties ?

  5. Bent u bereid het beleid aan te passen, om te voorkomen dat de bouw van stallen gestimuleerd wordt waarin bij een hittegolf nog meer dieren omkomen of in problemen komen ?

  6. Wordt er door de NVWA gecontroleerd op de maximale temperatuur in stallen bij een hittegolf ? Zo ja, hoe is de situatie bij Gelderse bedrijven ?

[1] https://www.gelderland.nl/geldersplussenbeleid

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190725_00116047/meerdere-kippen-omgekomen-door-extreme-hitte-in-neer-brandweer-moet-140-000-dieren-koelen

[2] https://barneveldsekrant.nl/112/relatief-veel-aanvragen-voor-koelen-van-stallen-622174

[3] https://112barneveld.nl/page/Nieuwsdetail/54052/stallen-met-eenden-in-nijkerk-te-warm-brandweer-koelt-met-water

[4] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2417610/Brandweer-koelt-mestkuikenstal-vanwege-grote-hitte

[5] https://ede.nieuws.nl/112/26084/brandweer-otterlo-koelt-dak-van-kippenschuur-in-otterlo/

[6] https://knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/gelderland

[7] https://nos.nl/artikel/2296030-knmi-bij-verdere-opwarming-straks-om-het-jaar-hittegolf-van-40-graden.html

[8] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-3833.html

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer