Schrif­te­lijke vragen: muizen­vallen in het provin­ciehuis


Indiendatum: aug. 2019

In het provinciehuis zijn in de kelder grote aantallen muizenvallen aanwezig. Het gaat om zogenaamde “radar”-vallen. “Radar” staat voor “Rodent Activated Detection And Riddance”.

De muis wordt in de val op een pijnlijke en onsympathieke manier met CO2 vergast. Dit wordt daarna binnen 60 seconden op een server vastgelegd.

Op de website staat: “Alle ingevoerde informatie wordt opgeslagen, zodat u een compleet beeld kunt opbouwen van de activiteit van muizen.”.

Er bestaan echter ook diverse soorten diervriendelijke muizenvallen.

De muizen worden daarmee levend gevangen, en daarna zo snel mogelijk weer buiten gebracht. De vraag is waarom de provincie geen diervriendelijke methode toepast. Muizen zijn immers intelligente en sociale dieren, die ook muziek blijken te maken.

En wie is niet groot geworden met het Programma met de Muis, wie kent niet Roquefort, Ieniemienie Muis etc.?

Diervriendelijke muizenvallen die ook met internet verbonden zijn en een vangst doorgeven zodat de muis zo snel mogelijk buiten vrijgelaten kan worden zijn op dit moment nog minder gebruikelijk.

De provincie zou een belangrijke rol kunnen spelen in het stimuleren ervan.

Vragen:

  1. Komen er daadwerkelijk muizen voor in het provinciehuis? Hoeveel muizen zijn er volgens het systeem de afgelopen jaren gevangen en gedood?
  2. Hoeveel muizenvallen staan er in het provinciehuis, en wat zijn de kosten van deze dienst?
  3. Wat is er voor een muis eigenlijk te vinden in het provinciehuis, en wat is het risico? Archiefmateriaal bevindt zich in stalen archiefkasten?
  4. Waar komen de muizen vandaan? Lopen ze op een bepaalde plaats het gebouw binnen, en is er een poging gedaan het gat te dichten?
  5. Bent u bereid een pilot te laten doen met diervriendelijke vallen, waarbij de muis levend wordt gevangen, waarbij de vangst elektronisch wordt gemeld, en waarbij de muis zo spoedig mogelijk weer buiten wordt gezet? Als de provincie het goede voorbeeld geeft, kunnen bedrijven deze service ook op andere plaatsen aan gaan bieden.


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 17 sep. 2019

Vraag 1:

Komen er daadwerkelijk muizen voor in het provinciehuis? Hoeveel muizen zijn er volgens het systeem de afgelopen jaren gevangen en gedood?

Antwoord:
 Ja er komen muizen voor in het Huis der Provincie. Uit navraag is ons gebleken dat in het vernieuwde Huis der Provincie sinds de ingebruikname in juni 2017 2 muizen zijn gevangen. De laatste muis is ruim een jaar geleden in juni 2018 gevangen.

Vraag 2:

Hoeveel muizenvallen staan er in het provinciehuis, en wat zijn de kosten van deze dienst?

Antwoord:
 Het aantal muizenvallen en de kosten daarvan zijn niet bekend omdat het onderhoud van het provinciehuis is uitbesteed aan een extern bedrijf. De kosten van de muizenvallen zijn in de totaalkosten van het contract opgenomen.

Vraag 3:

Wat is er voor een muis eigenlijk te vinden in het provinciehuis, en wat is het risico? Archiefmateriaal bevindt zich in stalen archiefkasten?

Antwoord: Voor een muis is veel te vinden in het Huis der Provincie. Bijvoorbeeld papier en vloerbedekking. Tevens zijn etenswaren, etensresten en afval mogelijke bronnen van voedsel voor de muis.

De risico’s die muizen voortbrengen zijn ziekten, schade en storingen. Muizen kunnen namelijk ziekten verspreiden zoals de Salmonellabacterie of de ziekte van Weil. Ook kan het pand en het interieur (waaronder de elektrische bekabeling) door het knagen worden beschadigd.

Vraag 4:

Waar komen de muizen vandaan? Lopen ze op een bepaalde plaats het gebouw binnen, en is er een poging gedaan het gat te dichten?

Antwoord:
 Muizen leven in dorpen en steden. De waterstand van de Rijn heeft invloed op de populatie van muizen in het Huis der Provincie. Als de Rijn gedurende lange tijd hoog water heeft, is de kans vele malen groter dat er muizen in huis worden aangetroffen.

Muizen hebben slechts 3 mm nodig als opening om binnen te komen. Dit is zeker bij een monument niet te voorkomen.

Vraag 5:

Bent u bereid een pilot te laten doen met diervriendelijke vallen, waarbij de muis levend wordt gevangen, waarbij de vangst elektronisch wordt gemeld, en waarbij de muis zo spoedig mogelijk weer buiten wordt gezet? Als de provincie het goede voorbeeld geeft, kunnen bedrijven deze service ook op andere plaatsen aan gaan bieden.

Antwoord: We zijn niet bereid een dergelijke pilot uit te voeren. Uit navraag is ons gebleken dat de kosten daarvan niet opwegen tegen de geringe hoeveelheid muizen die op dit ogenblik in het provinciehuis worden aangetroffen.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer