Schrif­te­lijke vragen Vliegende brand­wacht en het gebruik van drones


Indiendatum: 15 sep. 2022

Uit Beekbergen kwam een melding dat steeds een lawaaierig vliegtuigje over kwam vliegen (bijvoorbeeld diverse malen op vrijdag 2 september). Uit radarbeelden blijkt dat het rond het zuidelijk deel van de Veluwe vliegt.[1] Het betreffende gebied is stiltebeleidsgebied.[2]

Het zou om de vliegende brandwacht kunnen gaan, die al sinds 1979 boven de Veluwe patrouilleert. (Vóór 1979 werd gewerkt met 7 brandwachttorens.[3]) Vorig jaar was er het bericht dat de brandwacht al enige tijd bezig is met een test met onbemande drones.[4] De drones werken op electriciteit, zijn emissievrij, gebruiken (waarschijnlijk) veel minder energie dan een bemand vliegtuig, en maken (waarschijnlijk) veel minder lawaai.[5] De provincie is betrokken bij natuurbrandpreventie, onder andere i.v.m. de verantwoordelijkheid voor de Gelderse natuur, en voert daarover overleg met gemeenten en veiligheidsregio’s.[6]

  1. Gaat het hier inderdaad om de vliegende brandwacht ?

  2. Is de provincie ook betrokken bij de inzet van de vliegende brandwacht, of het project om de bemande vliegtuigen te vervangen door onbemande ? (Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, of in verband met de benodigde vergunningen.)

  3. Wanneer is naar verwachting de test met onbemande drones klaar en kunnen de regelmatige vluchten met bemande vliegtuigen vervallen ?

  4. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor het project ?

  5. Maakt de provincie op andere beleidsterreinen al gebruik van drones, of wordt de mogelijkheid daarvoor onderzocht ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.radarbox.com/data/registration/PH-KAC/1841759505

[2] https://opendata.gelderland.nl/toepassing/stiltegebieden

[3] https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19790329:newsml_f92c5dc1ee5c2c2d1358c2d106cb641c

[4] https://www.gld.nl/nieuws/7366685/deze-onbemande-vliegtuigjes-gaan-de-veluwe-beschermen-tegen-bosbranden

[5] https://www.dronewatch.nl/2021/09/07/avy-en-veluws-bosbrandweer-comite-slaan-handen-ineen-in-strijd-tegen-natuurbranden/

[6] https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showpt/item=110859/Rondvraagnotitie_Preventie_van_onbeheersbare_natuurbranden.pdf

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 13 okt. 2022

Antwoord op Statenvragen

Vraag 1:
Gaat het hier inderdaad om de vliegende brandwacht?

Antwoord:
De provincie houdt geen toezicht op het gebruik van het luchtruim. Wij kunnen niet aangeven of het hier om de vliegende brandwacht (luchtsurveillance) gaat. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) zijn verantwoordelijk voor brandpreventie en brandbestrijding. Zij geven aan op 2 september luchtsurveillance te hebben uitgevoerd, daarbij is een natuurbrand geconstateerd nabij de A50. De vliegbewegingen die uw radarbeeld toont hebben mogelijk betrekking op deze surveillancevlucht.

Vraag 2:
Is de provincie ook betrokken bij de inzet van de vliegende brandwacht, of het project om bemande vliegtuigen te vervangen door onbemande ? (Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, of in het verband met de benodigde vergunningen.)

Antwoord:
De provincie heeft geen taken op het gebied van brandpreventie en de inzet van luchtsurveillance. Hiervoor zijn de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) verantwoordelijk.

Voor de luchtsurveillance is echter geen vergunning nodig, omdat deze activiteit al werd uitgevoerd voordat de Veluwe als Natura2000 zone werd aangewezen.

De provincie is niet betrokken bij een project van het Veluws Bosbrandweer Comité (VBC) om bemande vliegtuigen te vervangen door onbemande luchtvaartuigen. In het VBC zijn de Veluwse gemeenten binnen het werkingsgebied van de VNOG en VGGM vertegenwoordigd.

Vraag 3:
Wanneer is naar verwachting de test met onbemande drones klaar en kunnen de regelmatige vluchten met bemande vliegtuigen vervallen ?

Antwoord:
Het VBC voert eigenstandig een proef uit met de inzet van onbemande drones. De provincie vervult hierin geen rol. Daarom weten wij niet wanneer deze test is afgerond en of de resultaten aanleiding vormen om vluchten met bemande vliegtuigen te verminderen of af te schaffen.

Vraag 4:
Wie is er bestuurlijk verantwoordelijk voor het project?

Antwoord:
Het Veluws Bosbrandweer Comité. Het VBC is een stichting met eigen bestuur, Raad van Toezicht en leden. De leden zijn gemeenten binnen het werkingsgebied van de VNOG en VGGM.

Vraag 5:
Maakt de provincie op andere beleidsterreinen al gebruik van drones, of wordt de mogelijkheid daarvoor onderzocht?

Antwoord:
De provincie maakt zelf gebruik van een drone voor het maken van foto- en video-opnamen van haar evenementen, activiteiten en projecten. Daarnaast geven wij adviesbureaus opdracht om complexe verkeerssituaties te analyseren met behulp van drones. We onderzoeken hoe drones ons kunnen helpen bij het uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken en bij de inspectie van bruggen en viaducten. Daarnaast onderzoeken wij of er opties zijn voor het inzetten van drones voor goederentransport in Gelderland. Wij nemen dit vraagstuk mee in het actualiseren van het omgevingsbeleid voor luchtvaartterreinen in Gelderland. In de tweede helft van 2023 komen wij met een voorstel voor uw Staten voor geactualiseerd omgevingsbeleid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer