Vervolg­vragen over Gelderse plussen en kalver­hou­derij


Indiendatum: dec. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Tijdens het werkbezoek aan een kalverhouderij op 25 november viel op dat sommige kalfjes een kunststof anti-drinkbeugel met punten in de neus geklemd hadden, om te voorkomen dat ze bij elkaar proberen te drinken, nu ze van de moeder gescheiden zijn.1

Er is ook een “anti-drinkbeugel met stalen punten” in agrarische webwinkels te koop, met bijbehorende tang om de beugel in de neus te plaatsen.

In de commissievergadering RLW van 2 december is door ons gevraagd wat de gedeputeerde vindt van deze beugels. Vanwege de volle agenda kon de gedeputeerde niet op de vraag ingaan.

  1. Wat vindt u van de “anti-drinkbeugel met stalen punten” ?
  2. Vindt u dat bedrijven met een systeem waarbij dit soort dwangmiddelen toegepast worden in aanmerking kunnen komen voor extra uitbreidingsruimte bij het plussenbeleid ?
  3. Wilt u voor ons nagaan of deze anti-drinkbeugels met stalen punten wel toegestaan zijn ?
  4. De Dierenbescherming is een actie gestart tegen de transporten van kalfjes vanuit heel Europa naar Nederland (https://www.dierenbescherming.nl/stopkalvertransport)

De oproep is in korte tijd al 23055 keer getekend.

Zou u deze actie ook willen steunen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 5 jan. 2015

Vraag 1:
Wat vindt u van de “anti-drinkbeugel met stalen punten”?

Antwoord:
Zoals elk bedrijf moet ook een bedrijf voor kalverhouderij zich houden aan de wettelijke welzijnsvoorschriften voor dierenwelzijn in de wet Dieren (met als onderdeel landelijke Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren).

Vraag 2:
Vindt u dat bedrijven met een systeem waarbij dit soort dwangmiddelen toegepast worden in aanmerking kunnen komen voor extra uitbreidingsruimte bij het plussenbeleid?

Antwoord:
Elk bedrijf moet zich houden aan de wettelijk voorschriften voor dierenwelzijn. Ons college werkt conform amendement A8 (uit 2014) in co-creatie op dit moment daarnaast een voorstel uit voor een plussenbeleid voor niet-grondgebonden veehouderij. Bovenwettelijke maatregelen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit en de uitbreiding van een bedrijf moeten hand in hand gaan. In dat verband wordt ook uitgewerkt hoe dierwelzijn hierin een onderdeel wordt. In het voorjaar 2016 wordt u in dat kader nader over de verdere uitwerking geïnformeerd.

Vraag 3:
Wilt u voor ons nagaan of deze anti-drinkbeugels met stalen punten wel toegestaan zijn?

Antwoord:
Nee. Zie antwoord op vraag 1. U kunt hiervoor contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze laatste controleert of de wettelijke welzijnsregels voor kalveren worden nageleefd.

Vraag 4:
De Dierenbescherming is een actie gestart tegen de transporten van kalfjes vanuit heel Europa naar Nederland (https://www.dierenbescherming.nl/stopkalvertransport). De oproep is in korte tijd al 23055 keer getekend. Zou u deze actie ook willen steunen?

Antwoord:
Nee.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris