Gezondheid van dier, mens en planeet voorop


De eerste cruciale keuze voor een houdbaar voedselsysteem: bevrijd de dieren uit de voedselketen en neem afscheid van de vee-industrie. Daarmee komt een einde aan veel dierenleed en komt er ruimte voor een efficiëntere en plantaardigere voedselproductie. Naast het feit dat de veehouderij ten koste gaat van dierenwelzijn en leefomgeving, is deze namelijk een grote voedselverspiller, die meer grond nodig heeft dan akkerbouw. Op geen enkel ander terrein valt zó veel winst te behalen voor dieren, natuur, klimaat, milieu, boeren en onze gezondheid, als in de keuzes over voedsel.

• Een einde aan megastallen! Gelderland neemt in haar Omgevingsverordening een verbod op ten aanzien van nieuwvestiging en uitbreiding van megastallen, intensieve veehouderijen, stallen met meerdere lagen en mestfabrieken.

• De provincie verbiedt nieuwvestiging en uitbreiding van viskwekerijen. De alternatieven liggen voor het oprapen: plantaardig voedsel uit de zee maakt ons gezonder, voorkomt veel dierenleed en geeft de onderwaternatuur de kans zich te herstellen.

• De insectenkweekindustrie is een nieuwe bio-industrie. De provincie faciliteert de kweek van insecten niet.

• De provincie neemt in haar regelgeving op dat er geen toestemming voor nieuwe konijnen- en eendenhouderijen of uitbreiding van bestaande bedrijven wordt gegeven. De eendenhouderij, gecentreerd in Ermelo met de enige eendenslachterij van Nederland, en konijnenhouderij zorgen voor ernstig dierenleed, omdat de dieren op geen enkele manier hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. • De provincie nodigt proactief de koplopers in duurzame landbouw (zoals Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische boeren en Biocyclische veganlandbouw) uit om mee te denken over beleid.

• Gelderland maakt scherpe keuzes over energievretende glastuinbouw: de provincie zet zich in voor de afbouw van verwarmde kassen, te beginnen bij de sierteelt. Om aardgas en energie te besparen, zet de provincie zich in voor duurzame alternatieven, zoals het gebruik van onverwarmde kassen voor voedselproductie en de promotie van de consumptie van seizoensgroenten. • Gelderland bevordert de bescherming van dieren in de landbouw tegen extreem weer, zoals hittestress.

• In het provinciale grond- en pachtbeleid worden regels voor verduurzaming en versterking van biodiversiteit opgenomen. Bij het sluiten en verlengen van pachtovereenkomsten neemt de provincie standaard een verbod op het gebruik van landbouwgif en kunstmest op in de voorwaarden.

• De provincie zet in op preventie van volgende grote uitbraken van dierziekten, waaronder ziekten die van dier op mens kunnen overspringen.

• De provincie stimuleert voorlichting over misstanden in de vee-industrie gevestigd in de provincie, over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis en de voordelen van plantaardig voedsel.