Monde­linge vragen over megastal Wichmond


Indiendatum: okt. 2015

Mondelinge vragen gesteld tijdens de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW)

In Wichmond zijn er plannen om een buitengewoon grote megastal voor koeien te bouwen, in verband met embryo-export. De boeren in de regio zijn er niet gelukkig mee.

Recent zijn er schriftelijke vragen van onze fractie beantwoord (PS2015-558). Als er een provinciaal belang is, kan de provincie dit soort exceptionele stallen tegenhouden. Eventueel na een voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten.

  1. De beoogde plaats ligt in Nationaal Landschap De Graafschap. Volgens de omgevingsverordening zijn alleen bestemmingen mogelijk die de kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap versterken of niet aantasten. Is dat hier het geval ?
  2. In de omgevingsvisie staat "De provincie richt zich bij grondgebonden landbouw op het bevorderen van weidegang. Is weidegang bij dit bedrijf mogelijk ?
  3. Gaat de provincie een aanwijzing geven om dit bedrijf tegen te houden ?
  4. Is het nodig dat Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit nemen, om dit bedrijf tegen te kunnen houden ?

Vriendelijke groeten,
Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over bouwkavel Aalten

Lees verder

Vragen over voorgenomen bomenkap Heerderweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer