Monde­linge vragen over de resul­taten van controles bij veehou­de­rijen in Brabant.


Indiendatum: sep. 2017

Mondelinge vragen over de resultaten van controles bij veehouderijen in Brabant, voor de commissievergaderingen op 13 september 2017.

Op maandag 11 september werd bekend dat steekproeven door de provincie Brabant bij veehouderijen lieten zien dat veehouderijen de regels overtreden, en dat gemeenten niet voldoende optreden tegen overtredingen :

http://www.omroepbrabant.nl/?news/269240692/Gemeenten+en+veehouderijen+laks+vergunningen+niet+gecontroleerd+en+afspraken+genegeerd.aspx

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/september/meer-en-beter-controleren-veehouderijen-nodig.aspx

http://www.brabant.nl/-/media/84ab7288207c40adba93feb9dfd43773.pdf?la=nl

"Alle gemeenten uit de steekproef hebben van de provincie een rapport gekregen. Alle gemeentebesturen in Brabant hebben bovendien het dringende verzoek ontvangen het toezicht op veehouderijen te intensiveren."

In Brabant zijn er veehouderijen aangetroffen die teveel fijnstof en ammoniak uitstoten, meer dan volgens de vergunning mag. Gelderland heeft op diverse plaatsen milieuproblemen door fijnstof en ammoniak uit veehouderijbedrijven. Het veroorzaakt schade aan de natuur, en gezondheidsproblemen.

Onze fractie heeft de volgende vragen :
1 Wat is uw eerste indruk van de resultaten van het Brabantse onderzoek ?
2 Denkt u dat de situatie in Gelderland beter is, dat de Gelderse gemeenten beter controleren dan in Brabant, en dat veehouders minder regels overtreden ? Zo ja, waarom denk u dat ? Zo nee, wat gaat u eraan doen ? Bent u van mening dat er in Gelderland ook een steekproef gedaan moet worden ?
3 In Brabant waren bedrijven soms al 13 jaar niet meer gecontroleerd. Hoe is die situatie in Gelderland ?
4 Worden in Gelderland alle luchtwassers ook electronisch gemonitord en is dit bij alle bedrijven in orde ?
5 Bent u bereid een uitgebreidere schriftelijke reactie op het rapport en de verbeterpunten in Brabant te geven ?
6 Mogelijke aanvullende vragen.

Luuk van der Veer
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gelderland

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 11 sep. 2017

De vragen zijn mondeling beantwoord tijdens de commissievergadering van de commissie EEM van 13 september 2017. In het concept-verslag hiervan is het volgende opgenomen hierover:

  • Gedeputeerde Van Dijk legt uit wat de aanleiding is van het onderzoek in Brabant. In Gelderland gaan we uit van vertrouwen en partnerschap. We bestuderen nu wat we gaan doen, we zullen dus ook niet zeggen of Gelderland het wel of niet goed heeft gedaan. Gedeputeerde zegt een uitgebreide reactie toe, in november/ december.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over subsidie voor shows met uilen

Lees verder

Schriftelijke vragen over de jacht op wilde zwijnen Hoenderloo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer