Schrif­te­lijke vragen over subsidie voor shows met uilen


Indiendatum: sep. 2017

aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
datum : 5-9-2017
van : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp : Subsidie voor shows met uilen

Vorige week was er een bericht in de Gelderlander over uilen die werden tentoongesteld op het Gebroeders van Limburgfestival in Nijmegen[1]. Tijdens dit festival worden middeleeuwse praktijken gedemonstreerd.
Zo was er ook een roofvogelshow. Op Twitter werd het onderwerp druk besproken[2].

In 2010 heeft de Vogelbescherming een uitgebreid rapport gepubliceerd over roofvogel- en uilenshows in Nederland[3]. De Vogelbescherming en tientallen andere dierenwelzijns- en natuurorganisaties zijn tegen het houden van roofvogelshows en –demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en/of uilen voor publiek[4].

  1. Klopt het dat de provincie subsidie heeft verleend voor dit festival ? Zo ja, hoeveel en waarom ?
  2. Is het mogelijk aan subsidies voor festivals de voorwaarde te verbinden dat er op het festival geen shows met roofvogels worden gehouden ?
  3. Kent u het rapport van de Vogelbescherming over roofvogel- en uilenshows ?
  4. Wat vindt u van het standpunt van dierenwelzijns- en natuurorganisaties dat er op festivals geen voorstellingen met uilen moeten worden gehouden ?
  5. Bent u bereid in de subsidieregels op te nemen dat er geen subsidie wordt gegeven voor festivals waar shows met roofvogels worden gehouden, of een voorstel daartoe aan Provinciale Staten voor te leggen ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] http://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/uilen-aan-een-ketting-op-van-limburg-festival-verschrikkelijk~ab5455e1/
[2] https://twitter.com/BoswachterTim/status/902743202125500416
[3] https://assets.vogelbescherming.nl/docs/ad4de599-6d57-4714-8a3d-e169421862da.pdf
[4] https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 2 okt. 2017

Antwoord op Statenvragen PS2017-533

Arnhem, 3 oktober 2017

zaaknr. 2017-012345

De leden van Provinciale Staten

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid L. van der Veer ( Partij voor de Dieren) over subsidie voor shows met dieren.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid L. van der Veer toekomen.

(...)

Vraag 1 : Klopt het dat de provincie subsidie heeft verleend voor dit festival? Zo ja, hoeveel en waarom?

Antwoord: Ja, voor het Gebroeders van Limburgfestival 2017 hebben wij een bijdrage €42.151,- toegekend voor: - het organiseren van een middeleeuws belevenispark; - een traditionele samenwerking met Museum het Valkhof waarbij diverse presentaties, lezingen en optredens worden gehouden; - het organiseren van een belevenisroute in de binnenstad; - het aandacht geven aan het Gebroeders van Limburg Huis en andere hotspots. De ondersteuning van het festival is vastgelegd in het Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017- 2020 hoofdstuk “Het verhaal van Gelderland” en valt onder het doel “Verankering van de geschiedenis van Gelderland in de identiteit van de Gelderse regio’s”.

Vraag 2 : Is het mogelijk aan subsidies voor festivals de voorwaarde te verbinden dat er op het festival geen shows met roofvogels worden gehouden ?

Antwoord: Wij voeren geen beleid met betrekking tot roofvogelshows en we hebben ook geen specifieke taak op dit gebied. Zodoende is er geen grond om dit aspect te beoordelen. Daarnaast bestaat het reële juridische risico dat een dergelijke voorwaarde in een te ver verwijderd verband staat ten opzichte van de gesubsidieerde activiteit. Dit heeft als gevolg dat de voorwaarde niet mag worden opgenomen.

Vraag 3 : Kent u het rapport van de Vogelbescherming over roofvogel- en uilenshows?

Antwoord: Wij hebben kennisgenomen van dit rapport.

Vraag 4 : Wat vindt u van het standpunt van dierenwelzijns- en natuurorganisaties dat er op festivals geen voorstellingen met uilen moeten worden gehouden?

Antwoord: Wij zijn van mening dat voor de inzet van uilen, voor zover hierover wetten of regels zijn vastgelegd, deze na gekomen dienen te worden. Over de inzet van uilen voeren wij geen beleid.

Vraag 5 : Bent u bereid in de subsidieregels op te nemen dat er geen subsidie wordt gegeven voor festivals waar shows met roofvogels worden gehouden, of een voorstel daartoe aan Provinciale Staten voor te leggen?

Antwoord: Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij deels naar het antwoord op vraag 2. Daarnaast gaan wij ervan uit dat organisatoren ervoor zorgen dat alle onderdelen van het festival aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen. Voor een festival of evenement moet een vergunning worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente. Deze is tevens verantwoordelijk voor de handhaving van deze vergunning. Om voornoemde redenen achten wij het niet gewenst om aanvullende eisen in de subsidieregeling op te leggen of aan u voor te leggen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de jacht op eenden

Lees verder

Mondelinge vragen over de resultaten van controles bij veehouderijen in Brabant.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer