Monde­linge vragen over uitbrei­dings­mo­ge­lijk­heden inten­sieve veehou­derij Nijkerk


Indiendatum: feb. 2016

Mondelinge vragen gesteld tijdens de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW).

Volgens de lokale krant Stad Nijkerk, krijgt de intensieve veehouderij in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Nijkerk extra uitbreidingsmogelijkheden die in strijd zijn met het provinciaal beleid. Gedeputeerde Staten zouden er geen bezwaar tegen hebben.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Heeft Gedeputeerde Staten inderdaad definitief laten weten dat ze er geen bezwaar tegen hebben, of kan er nog een zienswijze tegen het plan worden ingediend, of een reactieve aanwijzing worden gegeven, als het plan niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid ?
  2. Is dat provinciaal beleid door Gedeputeerde Staten of door Provinciale Staten vastgesteld ?
  3. Lopen Gedeputeerde Staten wellicht vooruit op de mogelijke aanpassing van de Omgevingsverordening door Provinciale Staten later dit jaar, waarover nog gedebatteerd moet worden, en waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden ?

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 17 feb. 2016

Gedeputeerde van Dijk antwoordt hierop: Als er een bestemmingplan is wat in strijd is met de huidige structuurvisie of omgevingsverordening, dan maken wij daar bezwaar tegen. Dit bestemmingsplan wordt morgen gepubliceerd en deze zullen wij bekijken. Mocht blijken dat deze haaks staat op wat wij in onze omgevingsverordening hebben staan dan zullen wij op dat moment onze mening kenbaar maken.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over toename vrijwilligers in openbaar vervoer

Lees verder

Mondelinge vragen over vervroegen vanĀ afschot winterganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer