Monde­linge vragen over vervroegen van afschot winter­ganzen


Indiendatum: feb. 2016

Mondelinge vragen gesteld tijdens de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW).

In een nieuwsbrief van de Faunabeheereenheid wordt aangekondigd dat door enkele wildbeheereenheden langs de IJssel al vanaf 15 februari kolganzen mogen worden geschoten in verband met schadebestrijding, in plaats van vanaf 1 maart.

Dit is merkwaardig, omdat er juist is afgesproken dat overwinterende ganzen zoveel mogelijk met rust zouden worden gelaten. De beschermde ganzen zouden nu geschoten mogen worden vlak voordat ze aan de terugreis naar hun broedgebied beginnen. De reden is dat het beter zou passen bij "de aanpak in Overijssel".

Wij hebben de volgende vragen:

  1. De schade door kolganzen langs de IJssel was afgelopen jaren slechts minimaal. Is het nodig het afschot twee weken te vervroegen, in plaats van de dieren de tijd te geven om te vertrekken ?
  2. In september heeft de rechtbank nog een besluit van Overijssel om ganzen te schieten vernietigd. Kan Overijssel zich niet beter aanpassen bij Gelderland ?
  3. In verband met de Natuurbeschermingswetvergunning is voor afschot in en nabij de natuurgebieden langs de IJssel een werkplan en een compartimenteringskaart nodig. Onze fractie heeft het vorige week opgevraagd, maar (nog) niet gekregen. Bestaat het wel ?

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 17 feb. 2016

Gedeputeerde van Dijk antwoordt:
Er is een overleg geweest op landelijk niveau over ganzen, het ganzenakkoord. Er is op dat moment afgesproken dat er een winterrust in acht genomen zou worden genomen. Dat overleg is uiteindelijk misgegaan. Toen hebben wij als provincie Gelderland gezegd dat wij zo dicht mogelijk bij het ganzenakkoord te blijven. Dit betekent dat mits er voldoende geschoten word gedurende de zomer, wij ook de winterrust hanteren, van november tot 1 maart.

De provincie Overijssel is er niet in geslaagd dit te doen met het gevolg dat er gedurende de hele winter de kolgans alsnog bestreden wordt. Hierdoor wordt voorzien dat grote groepen ganzen de IJssel oversteken naar de Gelderse kant. Agrariërs hebben aangegeven dat er heel veel schade wordt veroorzaakt als ganzen vroeg in het jaar komen om het gras op te eten en de boel vol te schijten. Daarom is er bij FBE unaniem besloten twee weken eerder ganzen te gaan bestrijden aan de Gelderse kant van de IJssel. Maar dat geldt alleen voor die gebieden die niet vallen onder de rustgebieden en of de vogelrichtlijngebieden. Alleen op de andere plekken wordt geschoten en bestreden.

U heeft gevraagd of daar een werkplan voor nodig is. Het antwoord hierop is dat er geen werkplan voor nodig is om dat te doen. Dat heb ik vandaag nagevraagd. U vroeg ook om de zogeheten compartimenteringkaart, wij zullen ervoor zorgen dat u de compartimenteringkaart in hardcopy beschikbaar krijgt. De compartimenteringkaart heeft te maken met de vogelrichtlijngebieden, binnen de vogelrichtlijngebieden wordt niet geschoten.

Luuk van de Veer van de PvdD wil weten hoeveel schade er daadwerkelijk was. We hadden begrepen dat voorafgaande jaren slechts heel weinig schade was. Daarom verbaast het ons dat het nu twee weken vervroegd is. Gedeputeerde van Dijk geeft aan dat het in belangrijke mate is ter voorkoming van een grote schadepost vanwege het feit dat de eerste snee voor agrariërs buitenwoon belangrijk is. Op het moment dat je te laat overgaat op afschot, er een groot gedeelte van de eerste snee al naar de knoppen is. Om te voorkomen dat je veel schade krijgt moet je wel eerder beginnen met afschot. Zeker nu er ook aan Overijsselse kant stevig bestreden wordt en ganzen hierdoor naar de andere kant van de IJssel gaan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over uitbreidingsmogelijkheden intensieve veehouderij Nijkerk

Lees verder

Mondelinge vragen over afschieten hangbuikzwijntjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer