Monde­linge vragen over toename vrij­wil­ligers in openbaar vervoer


Indiendatum: feb. 2016

FNV vervoer heeft 15 januari j.l. een brandbrief gestuurd over de grote toename van inzet van vrijwilligers in het openbaar vervoer. Hierbij nemen mensen die niet betaald worden werk over van beroepschauffeurs. De FNV ziet dat daardoor openbaar vervoer als nutsvoorziening verdwijnt uit de niet stedelijke regio’s van de provincie Gelderland. Daarnaast is er sprake van werkverdringing. Immers, de inzet van vrijwilligers op een vaste buurtbusdienst heeft alles weg van een dienstverband.

Als wij de OV visie van de provincie Gelderland lezen worden wij in de mening van FNV versterkt.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Kan de gedeputeerde zich vinden in de strekking van de brief (d.d. 15 – 01- 2016) van FNV vervoer?
  2. Is de gedeputeerde bereid in overleg te treden met FNV Vervoer over deze brief om eventuele stakingen en werkonderbrekingen in het openbaar vervoer in Gelderland te voorkomen?
  3. Waarom zet de provincie zich actief in op ‘innovatieve’ projecten in het OV waardoor betaald werk omgezet wordt in onbetaald werk?
  4. Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van het schrijven (01 – 10 – 2014) van de Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, over werkverdringing?
  5. Op welke wijze wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van het OV-netwerk geborgd bij ‘innovatieve’ projecten die zijn gebaseerd op onbetaalde werknemers?

Bart Kuijer Maurits Gemmink Wouter Witteveen
Partij voor de Dieren SP GroenLinks

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 17 feb. 2016

De heer Gemmink (SP) vraagt aan de gedeputeerde of zij zich kan vinden in de brief van het FNV over de grote toename van inzet van vrijwilligers in het OV waardoor beroepschauffeurs worden verdrongen. Nutsvoorzieningen verdwijnen uit niet-stedelijke regio’s. Daarnaast vraagt hij of de gedeputeerde hierover met het FNV in overleg wil treden. Ook wil hij weten waarom de gedeputeerde inzet op innovatieve projecten waardoor betaald werk wordt omgezet in onbetaald werk en hoe hierbij kwaliteit wordt gewaarborgd.

Gedeputeerde Bieze geeft hierop als antwoord: de brief van het FNV zal worden beantwoord. Ze heeft begrip voor de geuite zorgen, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de concessiehouders (vervoerders) zelf. Gedeputeerde Bieze zegt dat in de strekking van de brief zal worden aangegeven dat ze het gesprek willen aangaan. Mensen zullen altijd reizen, maar de manier waarop we gaan reizen is wel aan verandering onderhevig. Dit heeft onvermijdelijke gevolgen voor mensen die in deze sector werken. Over een aantal zaken die de SP naar voren brengt, zal nog gesproken worden in het kader van OV-visie. Ze zegt de commissie toe dat de beantwoording van de brief aan het FNV ook naar Provinciale Staten komt.

Interessant voor jou

Vragen over breedtesport en topsportevenementen

Lees verder

Mondelinge vragen over uitbreidingsmogelijkheden intensieve veehouderij Nijkerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer