Vragen over edel­herten op ecoduct Hulshorst


Indiendatum: nov. 2012

Aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

In het artikel “Let op, overstekend wild” in de NRC van 15 september wordt
beschreven dat er plannen bestaan om voor de ingebruikname
van ecoduct Hulshorst eerst 15 van de 25 edelherten die nu ten zuiden
van het ecoduct leven af te schieten.

Dit is een bizarre situatie. Het is de bedoeling dat door het aanleggen
van ecoducten de situatie voor de dieren verbetert, doordat gescheiden
populaties verbonden worden, of doordat er meer leefgebied ontstaat,
maar níét dat er meer dieren worden afgeschoten!

1. Kunt u deze situatie uitleggen ?

2. Kunt u ons een kaart overleggen van de leefgebieden van de edelherten
op de Noord-Veluwe, met de laatste telstanden per tellokatie, en met de
aanwezige rasters en de fourageergebieden, en de schadegevoelige lokaties,
zowel van het bestaande leefgebied ten zuiden van het ecoduct als van
het nieuwe gebied ten noorden van het ecoduct,
zodat we kunnen beoordelen of in het nieuwe gebied wel voldoende
maatregelen getroffen zijn om schade in aanliggende
landbouwgebieden te voorkomen ?

3. Wat is het voordeel eigenlijk nog van het openstellen van het ecoduct,
als daarvoor eerst het grootste deel van de hertenpopulatie
wordt afgeschoten ?

4. Ten zuiden van het ecoduct leven veel meer dan de genoemde
25 dieren : ook een groep van ongeveer 70 edelherten. Als deze ook
richting het ecoduct trekken, zouden ze dan ook worden neergeschoten ?

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 27 nov. 2012

Link naar deze vragen op de website van de provincie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer