Vragen over natuur­branden


Indiendatum: mei 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Op vrijdag 6 mei werd in Gelderland code oranje gegeven voor natuurbrandgevaar. Enkele uren later was er de eerste heidebrand bij Hoog Soeren. In het bericht staat dat de brandweer moeite had met de bluswagens in het gebied te komen. Voertuigen kwamen vast te zitten, en een luchtfilter vloog in brand :

“De omstandigheden om te blussen waren verre van ideaal, zo vertelt woordvoerder Marijke van Dijk van veiligheidsregio VNOG. “Er waren veel vennetjes, waardoor het lastig terrein was. We hebben een loonwerker ingeschakeld om een aantal voertuigen van ons los te trekken”, vertelt Van Dijk. Dat is niet het enige: de brandweerauto van Hoenderloo moet uit het terrein getakeld worden. Het luchtfilter van het voertuig heeft brand gevat.”

Dit was nog slechts een vrij kleine brand. Het doet terugdenken aan de grote natuurbrand in Nationaal Park de Hoge Veluwe, op 20 april 2014, toen diverse brandweerwagens beschadigd raakten, vast kwamen te zitten en zelfs in brand vlogen en toen brandweermensen moesten rennen voor hun leven.

Volgens de website van de provincie heeft ook de provincie beleid op het gebied van natuurbranden, bijvoorbeeld de toetsing van de beheerplannen van de natuureigenaren. Bovendien houdt de Commissaris van de Koning (samen met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) toezicht op de veiligheidsregio en kan hij een aanwijzing geven als de taakuitvoering te kort schiet.

De grote natuurbrand in 2014 is geëvalueerd, en in oktober 2014 verscheen het evaluatierapport.

De Vakverening van Brandweervrijwilligers (VBV) was niet tevreden met deze evaluatie en had diverse vragen. De VBV pleitte voor een onafhankelijk onderzoek, en schreef daarover een brief aan Provinciale Staten.

  1. Kunt u punt voor punt aangeven of de aanbevelingen uit het evaluatierapport inmiddels zijn opgevolgd, en de vragen van de Vereniging voor Brandweervrijwilligers zijn beantwoord ? (De aanbevelingen en vragen over bijvoorbeeld de trage inzet van de blushelicopters, het vastrijden van diverse brandweerwagens, de gebrekkige communicatie via C2000, portofoon en mobilofoon, de betrouwbaarheid van het Natuurbrandverspreidingsmodel, de betrouwbaarheid van de Natuurbrandgevaarindex, de kleding van brandweermensen die niet geschikt was voor langdurige inzet bij natuurbranden, etcetera.)
  2. Sinds vorige maand zijn er wisenten op een ingerasterd terrein bij Radio Kootwijk. Ook op andere plaatsen komen ingerasterde dieren voor. Wie zorgt voor het welzijn van deze dieren bij een natuurbrand en laat ze eventueel vrij ? Is er een draaiboek ?
  3. De natuurbrand in Nationaal Park de Hoge Veluwe kon zich snel verspreiden door een grote hoeveelheid droog en brandbaar gewas. Is het zo, dat op plaatsen waar meer wild is (reeën, herten, etc.), er na de winter minder brandbaar gewas overblijft, en een brand zich mogelijk minder snel via dat gewas zal verspreiden ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 14 jun. 2016

Vraag 1:
Kunt u punt voor punt aangeven of de aanbevelingen uit het evaluatierapport inmiddels zijn opgevolgd, en de vragen van de Vereniging voor Brandweervrijwilligers zijn beantwoord? (De aanbevelingen en vragen over bijvoorbeeld de trage inzet van de blushelicopters, het vastrijden van diverse brandweerwagens, de gebrekkige communicatie via C2000, portofoon en mobilofoon, de betrouwbaarheid van het Natuurbrandverspreidingsmodel, de betrouwbaarheid van de Natuurbrandgevaarindex, de kleding van brandweermensen die niet geschikt was voor langdurige inzet bij natuurbranden, etcetera.)

Antwoord:
De opvolging van de aanbevelingen uit het evaluatierapport is aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Om die reden beschikken wij niet over informatie per punt over de opvolging van de aanbevelingen. Uit informatie van de VGGM volgt echter dat de aanbevelingen vrijwel allemaal in gezamenlijkheid met de VNOG zijn uitgewerkt.
Voor wat betreft het ongenoegen van de Vakvereniging van Brandweervrijwilligers (VBV) over het evaluatierapport verwijzen wij u graag door naar het antwoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid op deze brief.

Vraag 2:
Sinds vorige maand zijn er wisenten op een ingerasterd terrein bij Radio Kootwijk. Ook op andere plaatsen komen ingerasterde dieren voor. Wie zorgt voor het welzijn van deze dieren bij een natuurbrand en laat ze eventueel vrij? Is er een draaiboek?

Antwoord:
Eerst verantwoordelijk is de eigenaar en beheerder van de dieren. Voor wat betreft de wisenten bij radio Kootwijk is dat Stichting Ark Natuurontwikkeling. Met betrekking tot deze wisenten is er een calamiteitenplan opgesteld waarin is aangegeven hoe te handelen tijdens calamiteiten. Ook natuurbranden worden hierin genoemd. Dit calamiteitenplan is door de brandweer bekeken.

Vraag 3:
De natuurbrand in Nationaal Park de Hoge Veluwe kon zich snel verspreiden door een grote hoeveelheid droog en brandbaar gewas. Is het zo, dat op plaatsen waar meer wild is (reeën, herten, etc.), er na de winter minder brandbaar gewas overblijft, en een brand zich mogelijk minder snel via dat gewas zal verspreiden?

Antwoord:
Nee, er zijn geen concrete aanwijzingen dat meer wild, minder risico’s op brand geeft. Bij een extreem zware begrazingsinzet, zoals soms wordt gedaan met schapen, (om het plaggen na te bootsen), verdwijnt vrijwel alle vegetatie en zal er niet gauw brand ontstaan. Een intensive begrazing is vanuit natuurbehoud, biodiversiteit (en dierenbescherming) in natuurgebieden niet gewenst en is met wild (reeën en herten etc.) niet te realiseren. Belangrijke kwalificerende natura 2000 habitats en leefgebieden worden vernietigd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over burgerinitiatieven

Lees verder

Mondelinge vraag over trackers op de provinciale websites (vervolgvraag)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer