Vragen over onvindbare stukken


Indiendatum: jan. 2012

> deze vragen in .pdf

In 2008 heeft onze fractie vragen gesteld over het feit dat sommige stukken op de website van de provincie niet terug te vinden zijn via de diverse zoekfuncties. In 2010 bleek dat, ondanks een verbeteractie, nog steeds het geval. We hebben geprobeerd een afspraak erover te maken met de betreffende dienst, maar dit bleek helaas niet mogelijk wegens incompatibele werktijden. Vandaar onderstaande schriftelijke vraag.

Het is voor statenleden belangrijk om bijvoorbeeld een verslag van een statenvergadering te kunnen terugvinden, om te zien wat de mening van fracties of het college over een onderwerp is/was. Het is dan nodig dat met de zoekfunctie alle documenten gevonden worden. Dat is vaak niet het geval.

Als we bijvoorbeeld met Google zoeken naar het witte lint :
"witte lint" +site:gelderland.nl/brondoc
wordt het commissieverslag van 19 mei 2010 wel gevonden, maar dit PS verslag van 2 juni 2010 niet : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2010/BESLUITE/SIS_8484B3.PDF

Als we zoeken via :
http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?q=%22Provinciale+Staten+op+2+juni+2010%22+&Submit=Zoeken&sort=&id=GSS
wordt de besluitenlijst van de statenvergadering van 2 juni wel gevonden : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2010/BESLUITE/SIS_8484.PDF maar ook dan het verslag van de vergadering weer niet.

Als we met Google zoeken op
"Vrijdag 4 juni is er in Doorn een"
dan worden schriftelijke vragen die we stelden wel op onze (PvdD) website gevonden, maar niet op de website van Gelderland : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2010/VRAGEN/SIS_8507.PDF

 1. Wat is de reden dat de stukken niet gevonden worden ?
  .
  Ook hebben we gemeld dat sinds kort veel stukken in het stateninformatiesysteem veel groter dan gebruikelijk zijn. Dit is hinderlijk voor mensen die de provinciale website mobiel bezoeken, bijvoorbeeld werkend vanuit de trein.
  De volgende antwoorden op statenvragen zijn erg groot (1.4 MB) : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2011/ANTWOORD/SIS_9922.PDF
  Deze antwoorden waren klein (64 kB), maar het logo ziet er niet goed uit : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2011/ANTWOORD/SIS_9865.PDF
  Deze antwoorden waren klein (60 kB), en het logo is ook netjes : http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2011/ANTWOORD/SIS_9839.PDF
  Het grote bestand lijkt via een webservice gemaakt te zijn.
  .
 2. Is het mogelijk weer nette kleine pdf-jes te maken ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer