Vragen over wild­re­flectors (berm­re­flectors)


Indiendatum: jan. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

Sinds enige tijd worden in de provincie Gelderland ook ITEK bermreflectors (zie hier en hier) toegepast. Deze reflectors zijn ’s nachts vanuit een auto duidelijk zichtbaar in het licht van de koplampen. Volgens de ITEK website bestaat het reflecterend materiaal ervan uit Diamond Grade 3M folie (.pdf!).

Dit is een retro-reflecterend materiaal dat ook gebruikt wordt voor verkeersborden, en dat zo is ontworpen en gemaakt, dat zoveel mogelijk licht wordt terugkaatst precies in de richting waar het vandaan komt.

In het verleden zijn ook spiegelende metalen plaatjes (type “van Ree”) en Swareflex reflectoren toegepast, die licht juist weerkaatsen loodrecht op de weg, in de richting van de omgeving.

 1. Als de nieuwere ITEK reflectoren het licht van de koplampen zoveel mogelijk in een smalle bundel terugkaatsen in de richting van de auto, zijn ze dan wel goed zichtbaar voor dieren in de omgeving van de weg? Zo nee, waarop berust dan de werking van deze reflectoren?
 2. In verschillende media werd vermeld dat het voordeel van de ITEK reflectoren is dat ze het licht in verschillende richtingen reflecteren doordat ze kunnen draaien. Is dat juist, gezien het feit dat retro-reflecterend materiaal wordt gebruikt dat het licht altijd richting de lichtbron terugkaatst?
 3. Als niet duidelijk is hoe het kan dat reflectoren die licht juist richting de auto terugkaatsen in plaats van naar de omgeving beter werken, is het college dan bereid onderzoek daarnaar te laten doen?
 4. Is uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gebleken welk type reflector het beste werkt?
 5. Wordt het gebruik van de reflectoren door de verschillende wegbeheerders provinciaal of landelijk gecoördineerd of onderzocht, eventueel via IPO, VNG, CROW, etc.?
 6. Is er instructie en advies over wildreflectors voor wegbeheerders?
 7. Sintef en TNO hebben onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid van verkeerstekens (.pdf!). Is het college bereid deze organisaties, of 3M, om commentaar te vragen omtrent het gebruik van retroreflecterend materiaal voor wildreflectors?
 8. Zou het zo kunnen zijn dat het meest geschikte type afhangt van het type wild, de omgeving, de ligging van de weg, en andere factoren, en wordt daar in de praktijk rekening mee gehouden?
 9. Wat zijn de kosten van de verschillende reflectoren die in Gelderland gebruikt worden?
 10. In een folder van de “halbkreisreflector” wordt aangegeven dat beter blauwe retro-reflecterende folie kan worden gebruikt, omdat sommige dieren rood licht minder goed zien. Is het inderdaad zo dat sommige dieren rode wildreflectoren minder goed zien?
 11. Hoeveel van de verschillende typen zijn er op dit moment in gebruik? In geval van Swareflex reflectoren: hoe vaak wordt het rode type gebruikt, en hoe vaak het witte type, hoe vaak het type voor hellend terrein?
 12. Het retro-reflecterende materiaal heeft een levensduur van enkele jaren. Wordt geregistreerd wanneer bermreflectors geplaatst worden, en wanneer ze vervangen moeten worden?
 13. Na hoeveel jaar worden ze vervangen?
 14. Wordt het gebruik van de Swareflex bermpiepers, die met geluid dieren waarschuwen voor naderende auto’s, ook overwogen?
 15. Reflectors verliezen door vuil hun werking. Hoe vaak worden de reflectoren schoongemaakt, wie is daarvoor verantwoordelijk, en zijn ergens logboeken van dit onderhoud in te zien?
 16. Hoeveel reflectoren sneuvelen jaarlijks, bijvoorbeeld door maaiwerkzaamheden of vandalisme?
 17. Hoeveel budget is jaarlijks beschikbaar voor de aanschaf van reflectoren langs de wegen in Gelderland, en hoe staat dat in verhouding met de schade die er jaarlijks is door aanrijdingen met overstekend wild?
 18. Is het verstandig de aanschaf van wildreflectoren en daarmee de verkeersveiligheid af te laten hangen van de verkoop van wildbraadpakketten?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 26 jan. 2009

» de antwoorden op de site van de provincie

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer