Vragen over wild­re­flectors Nuns­pe­terweg


Indiendatum: aug. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

Vorige week dinsdag 4 augustus werd in de Stentor geschreven over de ITEK wildreflectors langs de Nunspeterweg (editie regio Apeldoorn, bladzijde 26 : “Zwijnen spelen met wildreflectors”). In het artikel is vermeld dat burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet kapotte exemplaren willen vervangen, hoewel ambtenaren dit afraadden. Onze fractie heeft eerder dit jaar vragen gesteld over deze reflectors. De reflectors zijn gemaakt op basis van een retroreflecterende 3M folie, die het licht terugkaatst richting de koplampen van passerende wagens. De reflectors zijn daardoor voor de bestuurder zeer goed te zien, maar waarschijnlijk niet voor dieren op enige afstand van de weg.

Dieren op enige afstand van de weg kunnen koplampen en achterlichten van passerende wagens wel zien, maar daar zijn vaak geen reflectors voor nodig. In het artikel wordt gesuggereerd dat de reflectors, doordat ze draaien, het licht in het rond kaatsen, en dat ze door vandalen meegenomen worden om als discobol gebruikt te worden. Door de toepassing van retroreflecterende folie is dit volgens ons echter niet aannemelijk. (Wij kunnen ons ook niet vinden in de beantwoording van de eerste drie van onze vragen op 21-1-2009. Wie ’s avonds in het donker naar de paaltjes gaat kijken, ziet dat de beantwoording van onze vragen toen niet correct was.)

Mogelijk werken de ITEK reflectors toch, doordat de bestuurders meer attent gemaakt worden op de berm, en wat zich daar eventueel in of rond beweegt, en wellicht daardoor hun snelheid aanpassen. (Dit is een andere principe dan dat waarop de Swareflex reflectors gebaseerd zijn.) Als dat het geval is, zou het effect nog beter zijn als beide reflectors op een paaltje gecombineerd zouden worden.

Het plaatsen van reflectors die niet of niet voldoende werken zou ten onrechte een gevoel van veiligheid kunnen geven, of kunnen leiden tot het uitstellen of afstellen van betere maatregelen.

Vragen

  1. Heeft de provincie ook niet een verantwoordelijkheid in deze, aangezien het Faunabeheerplan door Gedeputeerde Staten goedgekeurd moet worden ?
  2. Is het plaatsen van de ITEK reflectors door de gemeente Nunspeet wel mogelijk, in aanmerking genomen dat in de Gelderse Essentiële Wegkenmerken aangegeven wordt dat Swareflex reflectoren gebruikt moeten worden ?
  3. Waarom is destijds in Nunspeet voor ITEK reflectors gekozen, als in Gelderland een ander type is voorgeschreven ?
  4. Zouden GS, gezien de vragen bij de gemeente Nunspeet, toch niet nogmaals willen overwegen om coördinerend op te treden, bij vragen over het toepassen van middelen om aanrijdingen met wild te voorkomen, of bij initiatieven om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de middelen ? (Zodat niet iedereen gemeente/wegbeheerder het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.)
  5. Zijn GS bereid, gezien de gevolgen van aanrijdingen voor mens en dier, om gedegen wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de effectiviteit en juiste toepassing van de wildreflectors ?
  6. Zijn GS bereidt om video-opnamen van de verschillende wildreflectors te maken, om te tonen hoe ze werken (hoe ziet het er vanuit omliggend bos uit), en in welke gevallen ze niet (bijvoorbeeld veel struiken naast de weg), en eventueel wel werken, en de opname op de website te plaatsen, en eventueel ter kennisgeving te sturen aan de gemeenten op de Veluwe ?
  7. Is de provincie bereidt mee te denken over, en te investeren in andere middelen ? (Bijvoorbeeld minder aantrekkelijke bermen, bredere en overzichtelijkere bermen, snelheidsverlagingen, rasters waarmee dieren naar plaatsen worden geleid die geschikter zijn om over te steken, en waar automobilisten als er kans op overstekende dieren is tijdig gewaarschuwd worden om tijdelijk hun snelheid te verlagen, etc.)
  8. Wat adviseert de provincie in dit geval aan B & W van Nunspeet ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 2 nov. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over bekendmakingen

Lees verder

Vragen over belangrijkste historische besluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer