Bijdrage forma­tie­proces


Wie praten er niet mee?

27 mei 2023

Bijdrage Danielle van de Weerd:

Het is goed om te zien dat ook de inwoners van Gelderland vandaag de kans krijgen om te zeggen wat zij belangrijk vinden

En de PvdD hoopt dat dit de opmaat is naar een politiek die ook echt naar de inwoners van onze provincie gaat LUISTEREN.

En wat wij de formerende partijen willen meegeven is: denk ook aan hen die hier vandaag NIET kunnen zijn om hun stem te laten horen.

En dan heb ik het over de 20 miljoen landbouwdieren die niet kunnen leven naar hun aard, en die niet worden gehoord.

Over de dieren in het wild, die steeds verder in de verdrukking raken omdat het wel lukt om vergunningen af te geven, maar niet om te handhaven en de natuur te verbinden en uit te breiden.

En dan heb ik het over toekomstige generaties, over onze kinderen en kleinkinderen die straks te maken krijgen met drinkwatertekorten, omdat wij ons niet aan de nitraatrichtlijn en aan de kaderrichtlijn water houden

En namens hen, de dieren en toekomstige generaties, willen wij de formerende partijen twee belangrijke dingen vragen:

Namelijk, om in de eerste plaats de regels te respecteren die wij met elkaar hebben afgesproken om de natuur en onze leefomgeving te beschermen. Want een overheid die het signaal afgeeft dat deze regels lastige obstakels zijn die door Europa zijn opgelegd en die wij hier kunnen omzeilen, die overheid ondermijnt de rechtsstaat.

In de tweede plaats vragen wij de formerende partijen om in te zetten op een voedselsysteem dat rekening houdt met de draagkracht van de natuur en met het welzijn van mens EN dier. Een plantaardiger systeem, dat minder beslag legt op onze schaarse ruimte, dat voor gezond voedsel zorgt met korte ketens en dat boeren weer perspectief biedt.

En dan nog over de samenwerking: De Partij voor de Dieren staat altijd open voor samenwerking. Wij zijn een constructieve partij die altijd samenwerkt op de inhoud. Vooral als het gaat om het herstellen van de natuur en het verbeteren van onze leefomgeving, en van het welzijn van mensen en dieren.

Maar de PvdD zal onder geen beding meewerken aan de instandhouding van een landbouwsysteem dat drijft op het uitbuiten van dieren en dat een gevaar vormt voor onze leefomgeving.