Dossier Lelystad


De Partij voor de Dieren is tegenstander van het uitbreiden van Lelystad Airport. In de provincie is door de PvdD steeds aangedrongen op een juiste volgorde: éérst een herindeling van het luchtruim. Dan pas beslissen over uitbreiding Lelystad. Met een door de voltallige Staten aangenomen gezamenlijke motie, zou een duidelijke boodschap naar Den Haag gestuurd worden: "dit willen wij niet!". Nog niet alle fracties wilden de motie echter steunen ondanks dat niemand de laagvliegroutes wil.

Een gevolg van de beoogde uitbreiding van de capaciteit van Lelystad Airport is dat er zogenaamde 'laagvliegroutes' nodig zijn van en naar Lelystad om Schiphol niet in de weg te zitten. Na een herindeling van het luchtruim zouden deze mogelijk weer vervallen. Gedeputeerde Staten wilden tot voor kort akkoord gaan met de laagvliegroutes mits er garanties kwamen dat dit tijdelijk zou zijn. Mede onder druk van de fractie van de PvdD, andere fracties en zeker door de grote maatschappelijke onvrede is dit nu veranderd. GS constateert in een brief aan de staten dat het Rijk geen harde garanties geeft over een eind aan het laagvliegen en stelt: "[er moet] nu eerst een gedragen oplossing gevonden worden tegen het langdurig laagvliegen. Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open."

De uiteindelijke beslissing over Lelystad Airport, die grote gevolgen heeft voor de burgers in Gelderland, wordt in de Tweede Kamer genomen. Krachtens de "Code Interbestuurlijke Verhoudingen" (PDF) moeten decentrale overheden tijdig de kans krijgen om hun visie op plannen van het Rijk kunnen geven.

Uitgelicht:

  • 10 oktober 2018: Gedeputeerde Staten nemen in een brief aan Provinciale Staten het standpunt in dat Lelystad Airport niet open kan voordat er een oplossing is tegen het langdurig laagvliegen.
  • 26 september 2018: Motie "Bescherm Gelderland, niet laagvliegen", ingediend samen met SP, GL, en CU. Weer ingetrokken tot op een later tijdstip Statenbrede steun gegeven wordt.
  • 19 september 2018: Tijdens het debat over de laagvliegroutes over Gelderland, Overijssel blijft het PvdD-standpunt: voor er een beslissing genomen kan worden over de uitbreiding van Lelystad Airport moet het luchtruim heringedeeld worden.
  • 31 januari 2018: Luuk van der Veer vraagt in de Provinciale Statenvergadering of GS het ook ongewenst vindt als na herindeling luchtruim laagvliegen alsnog in stand blijft. Ook aandacht in de regionale pers voor deze vragen naar aanleiding van een opmerking van de Commissaris van de Koning van Flevoland die de protesten van Gelderland, Overijssel en Friesland afdeed als "rituele rimpelingen".
  • 30 november 2017: Mondelinge vragen over de toepassing van nieuwe geluidsregels voor luchtvaart op Teuge. Het antwoord van GS legt ook verband met plannen omtrent Lelystad Airport.
  • 13 november 2017: de fractie is aanwezig bij een PvdD-manifestatie uitbreiding vliegveld Lelystad.