Amen­dement borings­vrije zones Wage­ningse Berg


13 december 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 13 december 2017

Op voorstel PS2017-642, “Actualisatieplan 5 Omgevingsvisie en Actualisatieplan 4 Omgevingsverordening (december 2017)”.

Voorgesteld wordt:
de boringsvrije zone en de KWO-vrije zone die betrekking hebben op de waterwinning Wageningse Berg vast te stellen volgens de bij dit amendement gevoegde twee kaarten.

Toelichting:
De op de bijgevoegde kaarten weergegeven zones, zijn de vigerende zones, met daaraan toegevoegd de in het actualisatieplan met ERBIJ weergegeven zones, maar zonder dat de in het actualisatieplan met ERAF weergegeven zones zijn verwijderd.

De boringsvrije zone en KWO-vrije zone bij waterwinning Wageningse Berg worden (met name aan de oostzijde) beïnvloed door een naastgelegen grote industriële waterwinning van de papierfabriek. Volgens het rapport “Herberekeningen drie productiebedrijven Zuidelijke Veluwezoom en Twello” (blz. 16 en 17) zijn de in het actualisatieplan voorgestelde zones berekend met een debiet van 5,7 miljoen m3 omdat de papierfabriek het voornemen heeft dat in de toekomst te gaan onttrekken. De vraag is echter of dat zal gebeuren, en of dat de komende tientallen jaren zo zal blijven.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Rust in Gelderland

Lees verder

Motie Geitenhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer