Amen­dement Brand­gangen


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening metplanidentificatienummer b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20, in Afdeling3.6 Natuur, Artikel 3.92 (maatvoering brandgang)

devolgende tekst te wijzigen van:

  1. Een brandgang als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, onder c, van de Wet natuurbescherming wordt aangelegd en onderhouden in een bosgebied dat voor ten minste 75% bestaat uit naaldhout en in heidegebied van ten minste 500 hectare en is alleen begroeid met lage, slecht brandbare natuurlijke vegetatie.
  2. Een brandgang heeft een breedte van ten hoogste 50 meter of, als de brandgang zich bevindt onder een hoogspanningstracé van het elektriciteitsnet, ten hoogste 70 meter.

naar:

  1. Een brandgang als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, onder c, van de Wet natuurbescherming wordt aangelegd en onderhouden in een bosgebied dat voor ten minste 75% bestaat uit naaldhout en in heidegebied van ten minste 500 hectare en is alleen begroeid met lage, slecht brandbare natuurlijke vegetatie.
  2. Een brandgang heeft een breedte van 12 tot 20 meter.

L.van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Landbouwtransitie

Lees verder

Amendement Groene Ontwikkelingszone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer