Amen­dement evene­men­ten­plus­beleid


28 januari 2015

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 28 januari 2015

Amendement op voorstel PS2014-982 Evenementenplusbeleid 2015


De volgende wijziging wordt voorgesteld:

Besluit nummer 4, dat in het GS-voorstel luidt:
200.000 euro vanuit het evenementenbeleid binnen het Statenprogramma 1.2 Economische ontwikkeling toe te voegen aan het programma Gelderland Sport! binnen hetzelfde programma.

te vervangen door:
200.000 euro vanuit het evenementenbeleid te laten vrijvallen aan het begrotingssaldo.


Toelichting
Het amendement beoogt het deel van het voorgestelde beleid te schrappen dat organisatoren van sportevenementen 20.000 euro subsidie kunnen krijgen bij uitvoering van activiteiten gericht op het vergroten van de economische of maatschappelijke impact ("spin-off") van het evenement.

Financieel-technisch leidt het amendement ertoe dat het bedrag van 200.000 euro niet beschikbaar komt als budget voor toekenning van aanvragen op basis van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2001, artikel 5.6.9.3 lid 3 d.
In plaats daarvan valt dit bedrag vrij aan het begrotingssaldo en is het beschikbaar voor nieuwe voorstellen bij de Voorjaarsnota 2015.


Status

Verworpen

Voor

SGP, PvdD, PVV, SP, ChristenUnie

Tegen

Lees onze andere moties

Motie naleven Reglement van Orde

Lees verder

Motie tijdsbeslag nevenfuncties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer