Motie naleven Reglement van Orde


28 januari 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 januari 2015

Overwegende dat:

  • In het Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten van Gelderland staat: "Van de nevenfuncties die de leden van Gedeputeerde Staten al dan niet ambtshalve vervullen, wordt jaarlijks een overzicht gepubliceerd in het Provinciaal Blad, met daarbij de vermelding van het tijdsbeslag en de eventuele bezoldiging."

Verzoeken GS:

  • Binnen drie weken te handelen volgens het Reglement van Orde en het genoemde overzicht (inclusief het tijdsbeslag) te publiceren.

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie geen rondweg ten koste van weidegang

Lees verder

Amendement evenementenplusbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer