Motie geen rondweg ten koste van weidegang


17 december 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 17 december 2014

Constaterende dat

  • de aanleg van een rondweg in het buitengebied vaak gevolgen zal hebben voor landbouwbedrijven in het algemeen, en melkveehouderijen in het bijzonder;
  • de gevolgen pas bij de hoorzitting op 17 november benoemd werden;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om bij toekomstige rondwegen Provinciale Staten vroegtijdig en beter te informeren over de gevolgen voor landbouwbedrijven, bijvoorbeeld over gevolgen voor weidegang.

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie zelfsturende vogelverschrikkers

Lees verder

Motie naleven Reglement van Orde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer