Motie geen rondweg ten koste van weidegang


17 december 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 17 december 2014


Constaterende dat

  • de aanleg van een rondweg in het buitengebied vaak gevolgen zal hebben voor landbouwbedrijven in het algemeen, en melkveehouderijen in het bijzonder;
  • de gevolgen pas bij de hoorzitting op 17 november benoemd werden;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om bij toekomstige rondwegen Provinciale Staten vroegtijdig en beter te informeren over de gevolgen voor landbouwbedrijven, bijvoorbeeld over gevolgen voor weidegang.

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PVV

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer