Motie zelf­stu­rende vogel­ver­schrikkers


12 november 2014


Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 12 november 2014


constaterende dat

 • Er in de winter duizenden trekganzen afgeschoten zullen worden;
 • Schadebestrijding door jacht niet geschikt is voor de export, maar diervriendelijke methoden om schade te voorkomen dat juist wél zijn, en voor werkgelegenheid kunnen en zullen zorgen;
 • Er de afgelopen maanden diverse malen nieuws was over innovatieve drones:
  1. “Masterstudenten bouwen onbemand vliegtuigje voor pakkettransport
  2. “Amazon seeks US permission to test Prime Air delivery drones
 • In augustus op de Harskamp een proef was met onbemande vliegtuigjes bij een reddingsoperatie;
 • Minister Schultz wil dat Nederland koploper wordt op het gebied van zelfsturende auto’s;
 • Gelderland een proef wil met zelfsturende auto’s tussen Ede en Wageningen;


verzoeken Gedeputeerde Staten

 • Bij de voorjaarsnota 2015 met een voorstel te komen om Gelderse hogescholen, universiteiten en ROC’s en om ondernemers te ondersteunen om autonome diervriendelijke verjagingsmethoden en nestreductiemethoden te ontwikkelen en te stimuleren, bijvoorbeeld met zelfsturende vliegende vogelverschrikkers of SmartBot robotsystemen zoals de AgroBot


en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdA, PVV

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer