Motie duurzame mate­rialen


12 november 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 12 november 2014


constaterende dat

  • de gedeputeerde een notitie op zal stellen over de herkomst van neodymium gebruikt in Gelderse windmolens (met betrekking tot o.a. milieubelasting bij de productie);verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de notitie, waar praktisch mogelijk, te verbreden tot andere delfstoffen en andere provinciale beleidsterreinen

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie meer transparantie kosten vergunningverlening

Lees verder

Motie zelfsturende vogelverschrikkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer